Entomoloji Nedir

Entomoloji Nedir

Zoolojinin alt dallarından biri olan entomoloji terim olarak Böcek Bilimi anlamına gelmektedir. Yeryüzünde 250 milyon yılı aşkın bir süredir var olan böcekler, bütün hayvan türlerinin ¾’ünü oluşturmaktadır. Böceklerin yaklaşık 1 milyon farklı türü vardır. Bu kalabalık canlı grubu Eklemli Hayvanlar ya da Eklem Bacaklılar (Arthropoda) şubesine bağlıdır. Dünya üzerindeki dağılımları son derece geniştir. Açık denizler ve kutuplara ait bazı bölgeler dışında her yerde bulunabilirler

Böcekler ekosistem içinde, yasam zincirinin çok önemli halkalarını oluşturmaktadır. Bitkilerin tozlanma ve döllenmesinde önemli bir görev üstlenirler. Ayrıca bazı böcekler, zararlı türleri yok ederek, doğada bir denge sağlarlar. Bunların yani sıra bal arısı ve ipek böceği gibi bazı türlerin ürünlerinden yararlanılanlar, bilimsel araştırmalarda kullanılanlar gibi; çöp, leş ve dışkıları yok eden böcekler mevcuttur.

Entomoloji, birçok yönüyle öneme sahip olan böceklerin morfolojik yapılarını, anatomik ve fizyolojik özelliklerini, sınıflandırılmalarını, ekolojilerini ve davranışlarını açıklayan bir bilimdir. Bitki Koruma alanı içinde de, zararlı türlerin savaşımı ile ilgili çalışmalar yer almaktadır

Ayrıca kontrol et

Kabuklular Nedir

Kabuklular Nedir Eklembacaklılar şübesinin zengin bir sınıfı. 25.000 kadar türü bilinmektedir. Çoğu deniz ve tatlı …