Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek

edip ve şair. 1891 senesinde istanbulda doğdu. ilk tahsilini Üsküp ve Selanik idadilerinde yaptı. istanbul Lisesini bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler okuluna girdi. 1914 te bitirdi. Bükreş, Budapeşte şehbenderliklerinde bulundu. 1921 de Türkiyeye döndü. istanbulda Kurtuluş Savaşını destekleyen Müdafa-i Milliye adlı gizli bir teşkilata katıldı. Edirne Hukuk işleri Müdürlüğünde, Ankara Ticaret Muahedeleri Dairesi Reis Muavinliğinde, Yüksek iktisat Meclisi Umümi Katipliğinde çalıştı. Ekonomi Bakanlığı iş Dairesi Reisliği yaptı

Servet-i Fününcuların etkisinde kalan Enis Behiç, ilk şiirlerini Şehbal Dergisinde yayınladı. Daha sonra Ziya Gökalpın etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi. Milli Edebiyat akımına katıldı. 1946 dan sonra tasavvufi şiirler yazmaya başlayan Enis Behiç, Ekim 1949 senesindeAnkarada öldü. Eserleri Miras 1927, Varidat-ı Süleymandır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …