Elmas Nedir

Elmas Nedir? Elmas Nasıl Oluşur?

Elmas Nedir? elmas, kuyumcu ve kuyumculuktaki değerli taş ve endüstride kullanılan elmas olarak ikiye ayrılır. Değerli taş olarak kullanılan elmasın ağırlık ölçü birimi kırat tır. Bir kırat, 200 miligra eşittir Değerli taşların en seçkinlerinden biri olan elmas, bütün cisimlerin en serti ve dayanıklı olmasıyla da tanınmıştır.Tarih kaynakları elmasın, M. Ö. 100 yıllarında bilindiğini belirtmektedirler. Elmas karbon elemanının kristal bir şeklidir. Başka türlü söylemek gerekirse, billur halinde saf karbondur.

Elmas Nedir? Elmas Ne Demek?

Elmas Nedir1Yüz milyonlarca yıl önce,yer küresinin kabuğu soğuma halinin ilk dönemlerindeydi. Toprağın altında eriyik halinde çok sıcak kaya kitleleri vardı. Aşırı ısıyla eriyen karbon,büyük basınç etkisiyle bülurlaşmış,koyu renk ve biçimsiz şeklinden çıkarak elmas halini almıştı. Temelde, elmasla bildiğimiz maden kömürü arasında bir fark yoktur. Elmasın değeri kendine has bazı özelliklerinden billur halinde olma, sertlik, vs ve maden kömürüne oranla çok az miktarda bulunmasındandır.

Endüstride kullanılan elmas, çok sert bir madde olması nedeniyle metal ve kayaların kesilmesinde, oyulmasında yararlıdır. petrol sondajlarında kayalık yerlerde kuyu açmak için toprağa sokulan ağır, delici burgunun başlığı elmasla, kaplı bir uç halindedir.

Karbondan elmas elde etmek için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır Elmas toprağın derin kesimlerinde, elmas tünelleri içinde bulunur. Bunların derinlikleri çok farklıdır. Dolayısıyla, elmasın bulunması ve çıkarılması hayli güçtür. Bugün dünyada elde edilen elmasın %95i, Afrikanın Belçika Kongosu, Gana, Angola, Tanganika, Sierra Leone gibi bölgelerinde çıkarılmaktadır. Hindistan ve Güney Amerika daha sonra gelir. tarihin çok eski çağlarından beri Hindistanda elmas madenlerinin işletilmiş olduğu bilinmektedir. Hindistanda her yıl elde edilen elmas 2000 ile 4000 kırat arasında değişmektedir.

Güney Amerikada elmas elde edilmesine 18. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Elmas gerekdeğerli taş olarak, gerekse endüstride kullanılışında topraktan çıkarıldığı gibi kullanılmaz. Topraktan çıkarılan her taş temizlenir, parçalara ayrılır ve parlatılır. Elmas çok sert olduğu için, kesimi işinde gene elmas kullanılır. Elmas kesicilerin kullandığı alet, kesici ağzı elmas tozundan yapılmış bir testeredir. Bugün elmas üretiminin %80i endüstride kullanılmaktadır. Hakiki elmas güneş ışığı altında açık mavi bir renk alır. Endüstride kullanılan elmas ise kahverengimsi,ya da kurşunidir.

Dünyada 100 kırattan büyük elmaslar sayılıdır. Bunlardan Cullinan ve Kuh-i Nur, yani Nur Dağı elması, ingiltere kraliyet ailesinin mü cevherleri arasındadır. Değer ve büyüklük sırasında üçüncü gelen elmaslar, Haydarabat Nizamının hazinesindeydi.

Elmas Nedir? Elmas Hakkında Bilgi?

Elmas bilinen en sert maddedir. Doğal olarak oluşan iki karbon formundan biri olan elmas, atomların güçlü kimyasal bağlarla bağlandığı üç boyutlu bir kristal yapı kazandırır. Doğal olarak oluşan başka bir karbon formu olan grafit, elmaslardan farklı olarak oldukça yumuşaktır. Çünkü iki boyutlu karbon katmanları arasında güçlü kimyasal bağlar yoktur. Elmaslar çok sert olduğu için yüzyıllardır için mü cevher yapımı (% 25) ve sanayi (% 75) için kullanılmıştır.

Elmas Nasıl Oluşur?

Elmas Nasıl OluşurElmas belirli bir sıcaklık ve basınç altında oluşur. Oluşumunun yeri yerkürenin çekirdeğinin altındaki derinliktir. Elmasın yer kabuğundaki depremler ve volkanik hareketlerle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı bölgelerde nehir kumu ile karıştığı da bilinmektedir. Cevher kayaları ve elmasın zeminin altına yayıldığı yerler vardır. Çamur ve kumlu sudan çıkarılan cevher, önce yoğun sıvı içinde yüzer ve daha sonra yüzeyindeki ağır mineraller dibe çöker. Daha sonra kumlu ve çamurlu karışım titreşimle elenir ve elmas bir kenara ayrılır.

Elmasın 1 / 3’ü mücevher olarak kullanılırken, geri kalan kısmı sanayide kullanılır. Çok sert bir yapıda olduğu için diğer mineralleri çizebilir ve delebilir. Bu şekilde endüstride zamanla daha çok kullanılabilir hale gelmiştir. Bu özelliğe ek olarak, parlaklığı, sertliği ve ışığı yansıtan en popüler mücevher ürünlerinden biridir.

Elmas Oluşumu Hakkında Bilgi?

Dünya bilim adamları, dünyanın tüm ticari elmas yataklarının mantoda oluştuğunu ve derin kaynaklı volkanik patlamalar ile kaplandığını düşünüyor. Bu patlamalar elmas arayanlar tarafından takip edilen kimberlit ve lamproit bacaları üretir.

Bu bacaların birçoğu elmas içermez veya ticari ilgi için geçerli olacak çok az elmas barındırır. Ancak, kar elde etmek için yeterli elmas içeriyorlarsa, bu tür bacalarda açık maden ve yeraltı madenleri inşa edilmektedir. Bu bacaların bazılarında hava ve aşınmanın etkisiyle kırılan elmaslar da vardır.

Doğal elmasların meydana gelmesi için çok yüksek sıcaklık ve basınç değerleri gereklidir. Bu şartlar dünya mantosunun sınırlı bölgelerinde görülür. Yüzeyin 150 km veya daha altında, sıcaklık 1050 ° C civarında olabilmektedir. Elmas oluşumu ve stabilitesi için gerekli kritik sıcaklık-basınç ortamı tüm dünyada mevcut değildir. Başlangıçta, kıta kabuklarının sabit iç kısımlarının altındaki mantoda bulunduğu düşünülmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …