Elmas Nedir

Elmas Nedir

Elmas, kuyumculuktaki değerli taş ve endüstride kullanılan elmas olarak ikiye ayrılır. Değerli taş olarak kullanılan elmasın ağırlık ölçü birimi kırat tır. Bir kırat, 200 miligra eşittir Değerli taşların en seçkinlerinden biri olan elmas, bütün cisimlerin en serti ve dayanıklı olmasıyla da tanınmıştır.Tarih kaynakları elmasın, M. Ö. 100 yıllarında bilindiğini belirtmektedirler. Elmas karbon elemanının kristal bir şeklidir. Başka türlü söylemek gerekirse, billur halinde saf karbondur

Yüz milyonlarca yıl önce,yer küresinin kabuğu soğuma halinin ilk dönemlerindeydi. Toprağın altında eriyik halinde çok sıcak kaya kitleleri vardı. Aşırı ısıyla eriyen karbon,büyük basınç etkisiyle bülurlaşmış,koyu renk ve biçimsiz şeklinden çıkarak elmas halini almıştı. Temelde, elmasla bildiğimiz maden kömürü arasında bir fark yoktur. Elmasın değeri kendine has bazı özelliklerinden billur halinde olma, sertlik, vs ve maden kömürüne oranla çok az miktarda bulunmasındandır.

Endüstride kullanılan elmas, çok sert bir madde olması nedeniyle metal ve kayaların kesilmesinde, oyulmasında yararlıdır. Petrol sondajlarında kayalık yerlerde kuyu açmak için toprağa sokulan ağır, delici burgunun başlığı elmasla, kaplı bir uç halindedir.

Karbondan elmas elde etmek için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır Elmas toprağın derin kesimlerinde, elmas tünelleri içinde bulunur. Bunların derinlikleri çok farklıdır. Dolayısıyla, elmasın bulunması ve çıkarılması hayli güçtür. Bugün dünyada elde edilen elmasın %95i, Afrikanın Belçika Kongosu, Gana, Angola, Tanganika, Sierra Leone gibi bölgelerinde çıkarılmaktadır. Hindistan ve Güney Amerika daha sonra gelir. Tarihin çok eski çağlarından beri Hindistanda elmas madenlerinin işletilmiş olduğu bilinmektedir. Hindistanda her yıl elde edilen elmas 2000 ile 4000 kırat arasında değişmektedir.

Güney Amerikada elmas elde edilmesine 18. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Elmas gerekdeğerli taş olarak, gerekse endüstride kullanılışında topraktan çıkarıldığı gibi kullanılmaz. Topraktan çıkarılan her taş temizlenir, parçalara ayrılır ve parlatılır. Elmas çok sert olduğu için, kesimi işinde gene elmas kullanılır. Elmas kesicilerin kullandığı alet, kesici ağzı elmas tozundan yapılmış bir testeredir. Bugün elmas üretiminin %80i endüstride kullanılmaktadır. Hakiki elmas güneş ışığı altında açık mavi bir renk alır. Endüstride kullanılan elmas ise kahverengimsi,ya da kurşunidir.

Dünyada 100 kırattan büyük elmaslar sayılıdır. Bunlardan Cullinan ve Kuh-i Nur, yani Nur Dağı elması, ingiltere kraliyet ailesinin mücevherleri arasındadır. Değer ve büyüklük sırasında üçüncü gelen elmaslar, Haydarabat Nizamının hazinesindeydi

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …