Elmas hakkında Bilgi

Elmas hakkında Bilgi

Değerli taşların en seçkinlerinden biri olan elmas,bütün cisimlerin en serti ve dayanıklı olmasıyla da tanınmıştır.Tarih kaynakları elmasın M. Ö. 100 yıllarında bilindiğini belirtmektedirler. Elmas karbon elemanının kristal bir şeklidir. Başka türlü söylemek gerekirse,billur halinde saf karbondur. Yüz milyonlarca yıl önce,yer küresinin kabuğu soğuma halinin ilk dönemlerindeydi. Toprağın altında eriyik halinde çok sıcak kaya kitleleri vardı. Aşırı ısıyla eriyen karbon, büyük basınç etkisiyle bülurlaşmış, koyu renk ve biçimsiz şeklinden çıkarak elmas halini almıştı. Temelde, elmasla bildiğimiz maden kömürü arasında bir fark yoktur.

Elmasın değeri kendine has bazı özelliklerinden (billur halinde olma, sertlik, vs…) ve maden kömürüne oranla çok az miktarda bulunmasındandır.

Elmas,kuyumculuktaki “değerli taş” ve “endüstride kullanılan elmas” olarak ikiye ayrılır. Değerli taş olarak kullanılan elmasın ağırlık ölçü birimi “kırat” tır. Bir kırat, 200 miligr’a eşittir.

Endüstride kullanılan elmas,çok sert bir madde olması nedeniyle metal ve kayaların kesilmesinde,oyulmasında yararlıdır. Petrol sondajlarında kayalık yerlerde kuyu açmak için toprağa sokulan ağır, delici burgunun başlığı elmasla kaplı bir uç halindedir.

Karbondan elmas elde etmek için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır.

Elmas toprağın derin kesimlerinde, “elmas tünelleri” içinde bulunur. Bunların derinlikleri çok farklıdır. Dolayısıyla, elmasın bulunması ve çıkarılması hayli güçtür. Bugün dünyada elde edilen elmasın %95′i, Afrika’nın Belçika Kongosu, Gana, Angola, Tanganika, Sierra Leone gibi bölgelerinde çıkarılmaktadır.

Hindistan ve Güney Amerika daha sonra gelir. Tarihin çok eski çağlarından beri Hindistan’da elmas madenlerinin işletilmiş olduğu bilinmektedir. Hindistan’da her yıl elde edilen elmas 2000 ile 4000 kırat arasında değişmektedir.

Güney Amerika’da elmas elde edilmesine 18. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Elmas gerekdeğerli taş olarak, gerekse endüstride kullanılışında topraktan çıkarıldığı gibi kullanılmaz. Topraktan çıkarılan her taş temizlenir, parçalara ayrılır ve parlatılır.

Elmas çok sert olduğu için, kesimi işinde gene elmas kullanılır. Elmas kesicilerin kullandığı alet, kesici ağzı elmas tozundan yapılmış bir testeredir. Bugün elmas üretiminin %80′i endüstride kullanılmaktadır.

Hakiki elmas güneş ışığı altında açık mavi bir renk alır. Endüstride kullanılan elmas ise kahverengimsi,ya da kurşunidir.

Dünyada 100 kırattan büyük elmaslar sayılıdır. Bunlardan Cullinan ve Kuh-i Nur,yani Nur Dağı elması, ingiltere kraliyet ailesinin mücevherleri arasındadır. Değer ve büyüklük sırasında üçüncü gelen elmaslar, Haydarabat Nizamı’nın hazinesindeydi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …