Ejderha Nedir

Ejderha Nedir

Eski Türkler ve Çinlilerce hava ve suların hakimi sayılan ve büyük bir kertenkele, ya da yılana benzetilen efsanevi bir hayvan. Aslan gibi pençeleri ve kartal kanadı gibi kanatları olan, yılan kuyruklu ve korkunç başlı bir hayvan şeklinde tasvir edilir.Efsanevi bir yaratık olan ejderha (Türkçesi Evren) çoğunlukla büyüsel veya ruhani güçlere, özelliklere sahip, kuvvetli ve büyük bir kertenkele veya başka bir sürüngen olarak tasvir edilmiş, tanımlanmıştır.Genellikle ağızlarından ateş çıkardıkları da söylenmektedir. Batı tasvirleri genellikle kanatlıyken, Doğu’daki tasvirlerde genellikle kanat bulunmaz. Ejderhalarınkine benzer özellikler içeren efsanevi yaratıklar neredeyse her kültürde mevcuttur. Hatta ejderha Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinin simgesidir.

Ve çoğu zaman iki yüzlü düşmanları belirtmek için 2 başlı ejderha deyimi kullanılır. Avrupada uğursuzluk getirdiklerine innanılır fakat uzakdoğuda uğur ejderha ile bir tutulur

Çin de oniki burçtan biri ejderhadır.Avrupada pek çok efsanede kötü karakterdir fakat uzakdoğuda ejderhalar sonsuz iyilik ve bilgelik getirdiklerine inanılır.Pek çok insan ejderhaların gerçekte yaşayıp yaşamadığı konusunda tartışmalar yapılmıştır ,ve hala yapılmaktadır.Hatta ejderhalar hakkında belgeseller bile yapılmaktadır.Şüphesizki geçmişte bulunan(bazı istisnalar hariç)ve ejderha iskeleti sanılan iskeletler dinozor iskeletleridir.Efsanelere göre yumurtlarlar.Bazı mitlere göre yavrularına karşı şaşırtıcı derecede iyi anne olabilirler.Hazine biriktirirler ve onları korurlar. Dünyanın hemen her yerinde ejderha efsanelerine rastlamak mümkündür.

“Kainat, acun, var olan her şeyin tümü” gibi anlamlarda kullandığımız evren sözcüğü de etimolojik olarak kökenini ejderha figüründen almaktadır. Türk mitolojisinde dünyanın bir ya da daha fazla ejderha tarafından döndürüldüğü yani “evrildiği” düşünülürdü. Bu ejderhaya da “eviren” denirdi. Daha sonra “i” harfi düşmüş ve sözcük “evren” halini almıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …