Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın Yedi Harikası

M. Ö. 2. yüzyılda yaşamış yazar Sidonlu Antipatrosun sıralamasına göre antik çağda dünyanın en görülmeye değer eserleri. Tarihçilerin Dünyanın Yedi Harikası diye adlandırdıkları eserler şunlardır Babilin Asma Bahçeleri, Rodostaki Kolos Heykeli, Mısırdaki Kufu Ehramı, Efes şehrindeki Artemisin Mabedi, Olimpostaki Zeusun Heykeli, Kral Mausolosun Bodrumdaki Mezarı ve iskenderiye Feneri

Babilin Asma Bahçeleri
Bugün cisminden eser bile kalmayan bu bahçenin güzelliği, kazılarda alınan fikir ve daha önceleri yazılmış olan izahattan tasavvur edilebilmektedir. Babil hakkında bilgiler bu yüzyıl başına kadar tarihçilerin verdiği bilgilerden ibaretti. 1899-1917 seneleri arasında Alman arkeologu Koldeweyin başkanlığındaki bir heyet, yaptığı kazılarda mühim vesikalar ele geçirmiştir. Bunlara göre başka başka seviyelere ve kat kat sıralanmış olan bahçeler, mahzenler, bahçeleri sulamak için meyilli su kanalları bulunmaktaydı. Kuraklığın ortasında çeşitli ziyafet ve eğlencelerin yapıldığı bu bahçelerin Babil hükümdarı Buhtunnasar tarafından inşa ettirildiği tahmin edilmektedir.

Rodos Heykeli
Makedonya Kralı

Birinci Hemetrios M.Ö. 295 senesinde Rodos Adasını zaptetmeye büyük bir orduyla gitti. Fakat Rodos halkının müdafaası karşısında pekçok ganimet bırakarak bozguna uğramış ordusu ile geri çekildi. Rodos halkı kalan ganimetleri satıp geliriyle M.Ö. 291 yılında başlayıp on iki senede biten güneş tanrısı Heliosun heykelini yaptırdılar

Rodos o zamanlar uğrak bir liman olduğundan heykelin elindeki uzun meşalenin ucunda geceleri yakılan ateş gemicilere deniz feneri vazifesini görürdü. Heykelin yapısı hakkında hiçbir malümat

yoktur, ayakları arasında 100 m genişlik bulunduğu rivayet halindedir. Rodos Heykeli M.Ö. 225 te şiddetli bir zelzeleyle tahrib oldu. Yıkılan parçalar asırlarca orada kaldı.

Mısırdaki Ehram
Yedi harika olarak bilinen eserler içinde günümüze kadar gelmiş tek eserdir. Nil Nehrinin vadisinde M.Ö. 2650-2500 yıllarında Mısır firavunlarının ve kraliçelerinin mezarları olarak yapılmıştır. Tarihçi Heredota göre bu ehram 100.000 kölenin 20 yıl devamlı çalışmasıyla yapılmıştır. Her biri 2,5 ton ağırlığında 2.300.000 taş kullanılmıştır. Yüksekliği 150 m olarak tahmin edilmekte olup, zamanla tepeden 10 m kadar yıpranmıştır

Zeus Heykeli
Yunanistanın Olimpos Dağında bulunur. Bunu M.Ö. 5. yüzyılda o zamanın meşhur heykeltraşı Phidas yapmıştır. Yapıldıktan bin sene sonra tahrip olduğundan o devirden kalma parçalardan hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bunlardan anlaşıldığına göre Zeus, altın ve fildişinden yapılmış tahtında oturmaktadır. Bu heykel on dört metre boyundaydı.

Mausolosun Mezarı
Karya Kralı Mausolos M.Ö. 4. yüzyılda hanımı ölünce Halikarnasta bu mezarı yaptırdı. Halikarnas, güneybatı Anadoluda Muğla ili sınırları içerisindedir. O zamanın önemli mimarlık eserlerinden kabul edilen anıt diktörtgen bir piramit biçimindeydi. Yüksekliği 42 m olan, üzerinde dört atın çektiği bir arabada kral ve kraliçenin heykelleri vardır. Bugün bundan da kalıntılar yoktur.

Artemis Tapınağı
Batı Anadoluda Efes şehrinde Artemis için yaptırılan bir eserdir. Bütünüyle harap olmuş, fakat kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Yapımı 120 yıl sürmüş ve M.Ö. 430 yılında tamamlanabilmiştir. M.Ö. 365 yılında yakıldığı tahmin edilmektedir.

iskenderiye Feneri
Mısırın iskenderiye limanında küçük bir adacıkta M.Ö. 309-246 yılları arasında ikinci Batlamyus tarafından yapılmıştır. Kat kat mermer kulelerden olan fener, 140 metreye kadar yükseliyordu. En üst kulede ateş yakılır, gemicilere yol gösterilirdi. Bu fener sonradan yapılanlara örnek olmuştu. Fener

M.S. 1300 yıllarındaki bir depremde yerle bir oldu Bu eserlerden günümüze hiçbir kalıntısı ulaşmamış olanlar hakkındaki bilgiler rivayetlerden öteye gitmemektedir. Basılan paralardan, efsane halindeki eski kayıtlardan toplanan bilgilerle yetinilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …