Dört Halife

Dört Halife

Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem vefatından sonra Eshab-ı kiram Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar arasından hilafet makamına sıra ile seçilerek geçen dört büyük zat. Dört halife hilafet makamına geçme ve en üstün olma sıralarına göre şöyledir Hazret-i Ebü Bekr, hazret-iÖmer, hazret-i Osman, hazret-i Ali

Bunlar, Peygamber efendimizin vazifelerini tam olarak yaptıklarından her birine Halife-i Raşid dinde rüşd sahibi halife ve dördüne birden Hulefa-i Raşidin de denir. Ayrıca bu dört halife Eshab-ı kiram arasından Peygamber efendimize iman, ilim, ahlak bakımından benzerlikleri, Ona olan aşırı sevgi ve bağlılıkları ile temayüz ettiklerinden tanındıklarından, Çihar Yar-ı Güzin Seçilmiş Dört Dost şeklinde de anılırlar.

Dört halifenin halife olacakları hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Peygamber efendimiz, Medine-i münevvereye hicretinden sonra, ilk olarak yaptırdığı mescidin temeline ilk taşı kendi elleriyle koydu ve Ebü Bekr taşını benim taşımın yanına koysun! Ömer taşını Ebü Bekrin taşının yanına koysun. Osman, taşını Ömerin taşının yanına koysun. Ali, taşını Osmanın taşının yanına koysun. buyurarak, onların kendinden sonra halifeliklerinin sırasını işaret buyurdu.

Başka hadis-i şeriflerde de Benden sonra şu ikisine tabi olunuz Ebü Bekr ve Ömere. ve Benden sonra halifelerim otuz sene yolumu yaşatırlar. Ondan sonra ümmetimin başına melikler gelir. ve Benim yoluma, benden sonra da Hulefa-i Raşidinin yoluna yapışınız buyrulduğu gibi bir başka hadis-i şerifte de Başınıza Ebü Bekr geldiği zaman, onu dünyaya zahid ve ahirete ragip bulursunuz. Başınıza Ömer geldiği zaman, onu kuvvetli, emin ve Allah yolunda kimseden çekinmez görürsünüz. Başınıza Ali geldiği zaman hadi ve mühdi olur. Sizi soğru yola götürür bulursunuz. buyurdu.

Dört halifenin hilafet müddeti 30 yıl kadardır. Bu yıllar islam tarihinde Dört Halife Devri olarak anılır. Bu zamanda islam orduları Kuzey Afrika, Kıbrıs, Suriye, Anadolu, ırak, iran içlerine seferlere çıkmış, buralarda pekçok ülke ve şehir fethedilerek islamiyet insanlara ulaştırılmış, muharebelerden alınan ganimetlerle islam memleketleri imar edilmiş, Müslümanlar rahat ve huzür içinde yaşamışlardır.

Dört halife, islam dininde, peygamberlerden sonra diğer bütün insanlardan üstündür. Birbirlerine üstünlükleri de hilafetleri sırasına göredir. Bu dört halifenin her birini sevmek, bütün Müslümanlara hadis-i şeriflerle emredilmiştir.

Ya Eba Bekr, senin muhabbetini müminlerin, buğzunu da kafirlerin kalbine yerleştiren Cebraildir aleyhisselam. Mirac gecesi Ya Muhammed, Ya Muhammed! Ebü Bekr Sıddika muhabbet et, ben onu severim. diye nida geldi.

Ya Eba Bekr! Kullar, Allahü tealanın huzüruna dağlar kadar günah ile çıksalar, fakat kalplerinde senin sevgin olsa, Allahü teala onları affeder. Ben, peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer, bendensonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu.

Osmanı sevmeyen kimseye Allahü teala buğz eder. Onun sevmediğinin namazını kılmak uygun olmaz. Ali bendendir, ben de ondanım onu bütün müminler sever. Ayrıca Ehl-i sünnet alimleri kitaplarında, üstünlük sıralarına olduğu gibi inanmanın şart ve lazımlığını ve bunun Ehl-i sünnet alameti olduğunu bildirmişlerdir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …