Divit Nedir

Divit Nedir

içine yazı kalemleri koymaya yarayan uzunca ve kapalı bir kutu gibi bölümü olan ve bunun bir tarafına tespit edilmiş kapakla, hokkası bulunan kalemlik. Genel olarak beldeki kuşağa çaprazlama sokularak taşınırdı. Bunlar, çoklukla pirinçten yapılırdı. Gümüşten olanları ve kıymetli taşlarla süslenmişleri vardır.

Divit, Arapça’da “Mürekkep Hokkası” karşılığı kullanılan devat kelimesi Türkçe de Divit şekline dönümüş ve farklı bir mana kazanmıştır. Divit, mürekkep hokkası ile içinde kamış kalem ve onu açmakta kullanılan kalemtraş, makta gibi yazı aletlerinin konulduğu dar ve uzun prizma şeklinde bir gövdeden meydana gelir. Büro mahiyetindeki yerler yazı takımı, yazı tepsisi, hattat çekmecesi olarak isimlendirilen kapların içinde topluca bulundurulan yazı edevatı, katip veya hattatın yanında taşıyabilmesi için divit içine konular ve bu da bele sarılan kuşağa çapraz olarak yerleştirilir. Hokka kısmı çıkıntısı dolayısıyla yukarı tarafta kalır, böylece divit kuşak arasında kaymadan durabilirdi

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …