Diş Ekimi ve Çeşitleri

Diş Ekimi ve Çeşitleri

Diş ekimi, çene kemiği içine ya da yakınına, diş kemeri üstündeki tek ya da daha çok eksik diş yerine, boşluğu doldurmak için, öteki dişlerden destek almadan (bazı karmaşık durumlar dışında) bir diş ya da sistemin yerleştirilmesidir.

Çok çeşitli diş ekimleri vardır ama özellikle 3 büyük ekim tipi önemlidir

diş aktarımları ya da biyolojik ekimler

sarmal ekimleri, yapraksal ekimleri, iğne ekimleri ve karbon ekimleri içeren kemik içi ekimler

kemik dışı ekimler.

AKTARIMLAR
Aynı kişide değişik bir yere (çene kemiğine gömülü bir köpekdişinin çıkarılarak, diş kemerinde normal yerine yerleştirilmesinde olduğu gibi) ya da başka bir kişiye takmak için, bir kişiden ya da bir hayvandan çekilen bir diş sözkonusudur.

Bu yöntem pekçok diş hekimi tarafından beğenilmektedir. Bununla birlikte, bütün organ aktarımlarında ortak, önemli bir sorun vardır, Red olayı. Diş aktarımlarında 5 yıllık başarı yüzdesi, a,ynı kişide değişik bir yere aktarılan dişler için yüzde 60-80 dolayındadır ama bir başka kişiden çekilmiş dişlerde, bu oran yüzde 50&#8242nin altına düşer.

KEMiK iÇi EKiMLER
Adlarından da anlaşılacağı gibi, bunlar, çene kemiğinin içine yerleşen ve bir bölümü, üstüne konacak protezi (porselen ya da maden kaplama) taşıyabilmek için bağdokusu mukozasından dışarı çıkan birtakım sistemlerdir.

Bu tür ekimlerin çeşitli tipleri uygulanmıştır. Bunlar arasında yaprak ekimler, sarmal ekimler, koltuk değneği tipinde ekimler ve camlaştırılmış karbon sayılabilir. Günümüzdeki araştırmalar, bunların daha da yalınlaştırılması yolundadır Bir dişin, bir boşluğu doldurmak ya da birleştirici bir proteze (köprü) destek sağlamak için çekilmesinden hemen sonra yerleştirilebilecek bir ekim hazırlama çalışmaları. Günümüzde en çok uygulanan, iğne ekimler yöntemidir.

iğne ekimler
Bu yöntemde değerli, soy madenlerden (genellikle tantal) yapılmış iğnelerden yararlanılır.

Bu iğneler, bir defada çene kemiğine sokulur ve böylece, biçimi anatomik diş modelinden çok farklı olan (çoğunlukla üç ayaklı bir ekim sözkonusudur) yapay bir tür kök oluştururlar.

iğne ekimler, 4 tip uygulamada kullanılabilir.

Burada, tek ekim koyma gerekliliği bir uzman tarafından saptanmalıdır. Çünkü herkes bir diş ekimini kaldıramaz.

Yedek ekim
Uzun süre dayanacak karışık köprülerin (dişler ve ekimler) gerçekleştirilmesini ve sağlıklı olmasını sağlamak için, ara destek olarak bu tür ekimlerden yararlanılır.

Kanal içi iğneyle sağlamlaştırma

Bu yöntem, sallanan bir dişi, kanal içi bir iğneyle sağlamlaştırmaya dayanır. Yani, kök kanalı içinden geçen ve kök ucunu aşan iğne, çene kemiği içine tutturulur. Bu yöntem, bazı hastalarda diş kemeri üstünde, çekilmek için ayrılmış bazı dişlerin kurtarılmasını sağlar.

Tek ekim
Amacı, eksik tek bir dişin yerini, özellikle komşu dişler sağlam olduğunda, doldurmaktır. Oysa, klasik protez yöntemleri, bu dişlerin çekilmesi.

Tam ekim
Hareketli bir tam protezi hareketsizleştirmek ya da hareketsiz bir tam köprü gerçekleştirmeyi sağlamak amacıyla, hiç dişi olmayan bir çenenin bütünü üstüne iğneler yerleştirilmesine dayanır.

KEMiK DIŞI EKiMLER
Bunlar, yüzeyleri genellikle geniş olan ve çenenin kemik yüzü üstüne ve bağdokusu-mukoza tabakası altına yerleştirilmiş ekimlerdir. Merkezi boşaltılmış bir eğerin yapacağı gibi, bu ekimler, çene kenarının biçimini alırlar. Bağdokusu-mukoza tabakasının birkaç yerinden (genellikle 4) protezin tutturulacağı çiviler çıkar.

Bu yöntem, tam dişsizlik durumlarında, klasik yöntemlerle başarılı olmayan protezlerin sağlamlaştırılması ve hareketsizleştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Bununla birlikte, gerçekleştirilmesi en uzun ve en çok yıkıma neden olan yoldur çünkü 2 defada çenenin temizlenmesini (bütün dişlerin çekilmesi) gerektirebilir

ölçü alınması için

protezin yerine konması için.

SONUÇ
Diş ekimi, ek protezlere olanak tanıdığından, başarılı olduğunda olağanüstü bir yöntemdir. Bununla birlikte, herkesin bir diş ekimini kaldıramayacağı unutulmamalıdır.

Ekim koyma kararı genel sorunlara (sağlık durumu) ve yerel etmenlere (kemiğin niteliği, enfeksiyon odaklarının varlığı, v.b.) göre değişir. Bu yüzden diş ekimi kararı verecek ve en uygun yöntemi seçecek kişi, yalnızca uzman bir diş hekimidir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …