Dirsek Nedir

Dirsek Nedir

Dirsek Nedir, dirsek kolun ve ön kolun birleştiği noktaya denir. üç kemiğin oluşturduğu bir eklemdir. Ulna, Radi ve Humerus. Ulna ve radi birbirine paralel olarak ön kolda yani el bileği ve pazu kemiği arasında bulunur. Bu eklem menteşe tarzı bir eklemdir iki yöne hareket eden Dirseğin uç kısmına ise Olecranon denir.Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas.Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm.Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçasıdır.

“Dirsek” ile ilgili Cümle

  • “Elini, oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım.” – B. Felek
    “Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş.” – P. Safa
    “Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı.”

Dirsek Hakkında Bilgiler

Dirsek kolun ve ön kolun birleştiği noktaya denir. 3 kemiğin oluşturduğu bir eklemdir. Ulna, Radi ve Humerus. Ulna ve radi birbirine paralel olarak ön kolda yani el bileği ve pazu kemiği arasında bulunur. Bu eklem menteşe tarzı bir eklemdir (iki yöne hareket eden). Dirseğin uç kısmına ise Olecranon denir.Ve insanların %90’ı dirseklerini yalayamaz.

Dirsek Anlamı, Kısaca tanımı

Eklem
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

Dirsek Çevirmek
Daha önce iş birliği yaptığı kişiyi uzaklaştıracak davranışlarda bulunmak.

Dirsek Çürütmek
Meslekte uzun yıllar geçirmek. okumak için çok emek sarf etmek.

Dirsek Dirseğe
Çok sıkışık bir durumda, yan yana.

Dirsek Kemiği
Ön kolun iskeletini oluşturan iki uzun kemikten iç yanda olanı.

Dirsek Teması
Düz bir sırayı oluşturabilmek için dirseklerin birbirine değmesi. Bir amaç uğruna dayanışma içinde bulunma, ilişki içerisine girme.

Çift Dirsek
Boruya 180 derecelik dönüş veren dirsek.

İtdirseği
Arpacık.

Tenisçi Dirseği
Bileğin zorlanarak dışa bükülmesiyle oluşan, dirseğin ağrılı yangısı.

Dirseklemek
Dirsekle vurmak, dirsekle itmek.

Dirseklenme
Dirseklenmek işi.

Dirseklenmek
Dirsekle itilmek. Dirsek biçiminde kıvrılmak, dirsek oluşturmak.

Dirseklik
Ceket kolunun dirsek bölümünü korumak veya yamamak için kullanılan (kumaş vb.). Koltuk, kanepe vb.nde dirsekleri dayamaya elverişli bölüm. Dirsek olarak kullanılmaya uygun olan (ağaç, boru vb.).

Giysi
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba.

Organ
Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Denk
Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Uygun, nitelik yönünden eşit. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Ağırlık bakımından eşit olan. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.

Bölüm
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.

Boru
Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Doğrultu
Tutulan, izlenen yol. Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum. Yön, istikamet. Belli bir sonsuz doğrunun belirttiği tek yol, istikamet.

Değiştirmek
Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek. Anlatıma yeni bir içerik vermek. Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak. Birini bırakıp başkasını kullanmak. Bir şeyi veya bir kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere götürmek. Bir şey verip yerine başka bir şey almak.

Nokta
Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Orta nokta. Nöbetçi bulunan yer. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Sınır, derece, radde. Yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.)

Dirsek Higromu
Atlarda ve iri cüsseli köpeklerde tuber olecrani bölgesinde sıvı içeren yalancı kese biçimlenmesiyle belirgin ağrısız deri altı şişkinlik. Atlarda nal çıbanı olarak bilinir.

Dirsek Mantarı
Tabakların deriyi cilâlamak için kullandıkları bir aygıt.

Dirsek Metiresi
Dirseği yere dayayıp, yan yatarak dinlenme.

Dirsekçe
Dirsekkaya
Ardahan ilinde, Kurtkale nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Dirsekle Denge
Dirsekleri destek yaparak dengeyi sağlama.

Dirsekleme
Dirseklemek işi.

Dirsekli
Şırnak kenti, Cizre belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Şırnak ili, İdil ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Dirsekli Deneme Tapası
Ucunda dirsekli boru olan deneme tapası.

Dirsekli ırakgörür
Ayna ya da prizmalar yardımıyla ışık yolu iki kez 90° kırılarak boyu kısaltılmış olan ırakgörür.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …