Desükiyye

Desükiyye

ibrahim Desüki Düsüki hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Rıfaiyye ve Sühreverdiyye yollarından hırka giyen ibrahim Desükinin Şaziliyye yoluna da intisab ettiği bağlandığı bildirilmektedir. Dört kutubdan birisi olarak kabul edilen ibrahim Desükinin Şeyh Ebü Medyen el-Magribiye ulaşan bir silsilesi de olduğu göz önüne alınırsa, zamanın meşhur velileriyle görüşüp sohbet ettiği anlaşılır. Hayatının yirmi senesini doğum yeri olan Aşağı Mısırdaki Desük kasabasındaki halvethanesinde eser yazmak ve talebe yetiştirmekle geçiren ibrahim Desüki, hazret-i Alinin manevi varislerinden sayılır. Pekçok keramet, hal ve cömertliğiyle meşhur olmuştur

Desükiyye, yolunda tasavvuf yolcusundan islamiyete sıkıca uyması, kendisini yetiştiren hocanın telkin ve nasihatlerine bağlı kalması, tasavvuf ile şeriati birlikte götürmesi istenir. Bedeviyye, Şaziliyye ve Rıfaiyye yollarının adab ve erkanını birleştirerek kendi usülünü ortaya koyan Desükiyye yolunun coşkun ve taşkın bir yönü yoktur.

desükiyye yolunun esasları şunlardır Evrad ve zikirle meşgul olmak, 2 Nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkıp, kapılmamak, 3 Sıkıntılara, bela ve musibetlere, kaybedilen şeylere üzülmemek, 4 islam dininin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak, tasavvuf yolunun inceliklerine dikkat etmek, 5 Evliyanın güzel ahlakıyla ahlaklanmak.

Moğol istilasından sonra ilim merkezlerinden biri haline gelen Mısırda ve KuzeyAfrikada yayılmış olan Desükiyyenin silsilesi şöyledir Muhammed aleyhisselam, Ali radıyallahü anh, hazret-i Hüseyin, Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Cafer es-Sadık, Müsa Kazım, Ali Rıza, Marüf-ı Kerhi, Sırri-yı Sekati, Cüneyd-i Bağdadi, Ebü Ali Rodbari, Ebü Ali Katib, Ebü Osman Mağribi, Ebül-Kasım Gürgani, Ebü Bekir Nessac, Ahmed Gazali, Abdülkadir Sühreverdi, Şihabüddin Sühreverdi, ibrahim Desüki. desükiyye, yolu daha sonra Süyütiyye, Şernübiyye, Taziyye ve aşüriyye kollarına ayrılarak devam etmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …