Deniz Suyu Niçin Tuzludur

Deniz Suyu Niçin Tuzludur

Bilim insanları bu teoriden yola çıkarak dünyanın yaşının da hesap edilebileceğine inanıyorlardı. Ancak nehirlerdeki tuz oranı ile okyanuslardaki tuz oranı mukayese edilerek yapılan hesaplamalarda dünyanın yaşı 300 milyon yıl çıktı. Dünyamız ise gerçekte 45 milyar küsur yaşındadır

Yirminci yüzyılın başlarında bilim insanları bu konuyu çok basit bir şekilde açıklıyorlardı. Bu açıklamaya göre her ne kadar nehirlerin suları tatlı ise de içlerinde bir miktar da erimiş Mineral vardır. Yataklarındaki bu mineralleri ve içlerinde Tuz bulunan kayaları Erozyona uğratarak Okyanuslara taşırlar. Bu Mineraller içinde en çok olanı kimya dilinde Sodyum klorür (Nacı) diye adlandırılan bildiğimiz sofra tuzudur ve bir daha karaya geri dönmez

Ayrıca bu teoriye göre denizlerdeki Tuzun her geçen yıl artması gerekir. Her ne kadar denizlerdeki tuz oranı bölgelere ve zamana göre değişiklik gösterse de içindeki belli başlı Elementlerin yoğunluklarının yüz milyonlarca yıl hemen hemen aynı kaldıkları bilinmektedir. Öyleyse bu yüksek miktardaki tuz başlangıçta denizlere nereden gelmiştir? Bilim insanları da tam olarak bilemiyorlar ve emin değiller ama iyi bir tahminleri var.

Tuz iki çeşit Atomdan yapılmıştır. Sodyum (Na) ve Klor (Cl). Bilim insanları Sodyumun ilk teoride olduğu gibi nehirler yolu ile karalardan denizlere taşındığını Klorun ise dünya tarihinin ilk dönemlerinde yer kabuğu ile yer merkezi arasında kalan katmanlardan okyanusların diplerindeki çatlaklar ve volkanlar yolu ile denize karıştığını ve bu ikisinin birleşerek denizin tuzunu oluşturduklarını tahmin ediyorlar.

Ama hala niçin denizlerin gittikçe Tuzlu olmadığının cevabını alabilmiş değiliz. Bilim insanları bunun açıklamasını da şöyle yapıyorlar Tuz nehirler yolu ile denizlere ilave edilmektedir ama aynı zamanda denizdeki diğer kimyasallarla birleşerek Okyanus tabanındaki kayalar tarafından emilerek veya deniz Suyunun çözeltisinden ayrılıp çökelti haline gelerek bir şekilde deniz suyunun içinden eksilmektedir.

Yüz milyonlarca yıl eksiltme ve ilave etme yolu ile deniz suyunun tuzluluk oranını hep aynı tutan bu müthiş ayar gerçekten çok etkileyici

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …