Deniz Lalesi Nedir

Deniz Lalesi Nedir? Deniz Lalesi Ne Demek?

Deniz Lalesi Nedir? Derisidikenlilerin, Crinoidea sınıfından deniz hayvanları. saçyıldızları veya denizleylakları olarak da anılırlar. Vücutları bir sap ile buna bağlı kollardan yapılmış bir çiçeği andırır. Kadehe benzeyen taç kısmındaki kollar beşli bir yapı gösterir.

Deniz Lalesi Nedir?

Hayvanın vücut yapısı laleye benzediğinden bu ad ile anılır. Denizlalelerinin sapsız olanları bir yere tutunmadan kas bağlantılı kollarıyla serbest olarak yüzerler. Saplılar, saplarıyla bir yere bağlı olarak yaşarlar. Sapın kaide kısmı genişlemiş veya kök şeklindedir. Sap uzunluğu 65 cm kadar olanları vardır. su kanalları sistemindeki tüp ayaklar harekette değ il, solunumda kullanılır.

Sperm ve yumurta hücresi suda birleşir. Döllenmiş yumurtadan, serbest yüzen kirpikli larva teşekkül eder. Bundan da kendini bir yere tespit eden saplı larva meydana gelir. Bu da gelişerek serbest yaşayan veya kendini zemine tespit eden saplı denizlalesi meydana gelir.

Besinleri, küçük plankton organizmaları veya organik artıklardır. Bunlar hareketli kollarıyla yakalanarak taç bölgesinde bulunan ağıza aktarılır. iskeletleri iğnesiz kalkerli plaklardan meydana gelir. sarı, kırmızı yeşil, beyaz gibi renkleri olup, toplu yaşarlar. Deniz dibi çiçeklerini andırırlar. Sığ yerlerden 250 metre derinliklere kadar bulunabilirler. Kopan parçalarını yenileme kabiliyetleri yüksektir. En çok paleozoik devrinde gelişen denizlalelerinin bugün 800 kadar yaşayan türü bilinmektedir.

Deniz Laleleri Ne Demek?

Küre biçimli Pelmatozoa sınıfından Derisidikenliler alt filumundan varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş bir sınıftır. 1.400 yan kollu 300 bin dokunaçlı ve 5 milyon kireç plaktan oluşan dev hayvan türleri arasında bulunurdu. Günümüzde tüm okyanuslarda yaşar ve 5.000 m derinliğe kadar inerler. Vücutları bir sapla buna bağlı kollardan yapılmış bir çiçek gibidir. Saplarıyla kendilerini bağlarlar, bazıları sapsız olup özgürce yüzerler. Yumuşak çanak bölümünde ağız bulunur. Beş ışınlıdırlar, planktonlarla beslenirler. Döllenmiş yumurtalardan iki yanlı bakışımlı larvalar çıkar. Sarı, kırmızı, yeşil, ak, esmer renkli olurlar. Toplu olarak yaşarlar. İsmi lale olmasına rağmen aslında bir hayvandır.

Uzun bir sapta, kayalardan büyüyen Deniz Lalesi hareket edemez ve bu nedenle akıntıların ona yiyecek getirmesini bekler. Filtre besleyicilerdir ve planktonu deniz suyundan filtrelemek için farengeal sepet adı verilen karmaşık bir bağırsak sistemine sahiptirler.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …