Demokles Nedir

Demokles Nedir

M.Ö. 4. yüzyılda Sirakuzada hükümdar olan Dionysousun sarayında yaşamış ve dünyaca ünlü Demoklesin Kılıcı deyiminin zamanımıza kadar gelmesine sebeb olmuş kişi. Efsaneye göre Demokles Kral Dionysousun yakın dostu olduğu için, daima kralla sohbet ederdi. Konuşmalarında çoğu defa krala krallığın bahşettiği mutluluktan bahseder dururdu. Bu durumdan

usanan kral, birgün Demoklese, dönerek Bu mutluluğu senin de tatmanı arzu ediyorum demişti. Büyük bir ziyafet hazırlatarak tacını ve tahtını bu krallık düşkünü Demoklese bırakmıştı. Demokles, de sevinçle krallık elbiselerini ve tacını giyinip tahta oturmuştu. Ziyafetin ortalarına doğru tam başının

üstünde bir şeyin sallanmakta olduğunu gören Demokles, dikkatle bakınca bunun tek bir at kılına bağlı keskin bir kılınç olduğunu görmüştü. Demokles bunun ne manaya geldiğini düşünüp, Kral Dionysousun böyle yapmakla, kendisine krallığın pek de öyle iç açıcı bir mevki olmayıp, aksine insanın canını daima tehlikelere sokabilecek bir iş olduğunu idrak ettirmek istediğini anlamıştı.

Bu eski Yunan efsanesinden kaynaklanan Demoklesin, kılıcı gibi deyimi, günümüzde de büyük görev ve mesuliyetlerin aynı zamanda büyük tehlike ve sıkıntıları da beraberinde getireceği imajını dile getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Kral Dionysousun krallığı süresince büyük tehlikeler ve korkular yaşadığını da ifade etmektedir. Demoklesin kılıcı deyimine çoğu edebî eserlerde, makalelerde rastlanır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …