Değerlik Nedir

Değerlik Nedir

Herhangi bir elementin atomlarından birinin bağ yapabildiği veya bileşikte yerini alabildiği hidrojen atomu sayısı. Bu tarif 19. yüzyılda yapılmış olmakla birlikte konunun kavranmasında faydalanılabilen bir tariftir. Periyodik sistemin teferruatlı elektron modellerinin geliştirilmesinden sonra değerlik kavramı, elektronik dizilişlere ve atomlar arası kuvvetlere bağlı olarak yeniden geliştirildi. Böylece iyon değerliği, kovelent bağı değerliği ve yükseltgenme sayısı gibi yeni kavramlar gelişti

Değerlik elektronları Atomun en dış kabuğunda yer alan ve diğer atomlarla kimyasal bağ yapan elektronlardır. Atomların bağ yapması ve atomun yapısında meydana gelen değişiklikler sadece dış yörüngede bulunan değerlik elektronları ile sınırlıdır. Değerlik, elektronları, pozitif yüklü çekirdeğe, içteki elektronlara göre daha zayıf çekim kuvveti ile bağlıdır.

Periyodik tabloda A grubu elementlerinin grup numarası değerlik elektronu sayısını gösterir. Mesela 3A grubunda bulunan bor elementinin değerlik elektronları sayısı 3, 5A grubunda bulunan azot elementininki ise 5 tir. B grubu elementleri için benzer bir kural yoktur. Değerlik elektronları ayrıca metallerde ve yarı iletkenlerde elektrik akımında rol oynarlar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …