Dans Nedir

Dans Nedir

Dans Nedir? Dans Ne Demektir? Dans Nedir Kısaca? Dans Ne Demek? Dans Hakkında Bilgi?

Dans Nedir, Dansı, başlıca şu çeşitlere ayırmak mümkündür Savaş dansları Bu danslar, silahlı ya da silahsız olarak yapılır. Silahlı danslar hemen her millette görülür. Özellikle Yunanlılarda Cüret dansları, efsanevi bir mahiyet almıştır. Musikiye uyarak vücudun yaptığı ölçülü hareket dizisi. ilkel insanlar arasında dans, keder ya da sevinç heyecanını ifade eden bir vasıta olmuş, aşk, kin ve yüksek dini heyecanlar dansla ifade edilmiştir. Daha ileri toplumlarda ise dans bir eğlence vasıtası haline gelmiştir.

Dini danslar Dansların en önemlisi ve çoğu dini törenlerde ve bir koro heyeti tarafından ya da bu koromun katılması ile yapılan danslardır Özellikle, eski Yunanda Apollon ibadetinde yapılan danslar, dini örnektir. Bu danslarda koro heyeti iki kısma ayrılır bir kısmı hareketsiz durarak ya da halka meydana getirerek şarkı söyler, öbür koro ise, şarkıyı temsil eden oynak ve hareketli dans yapardı.

Tiyatro dansları Bunlar, tiyatrolarda oynanan piyeslerle ilgili olarak yapılan danslardır, Özel hayattaki danslar Eğlence özelliğinde olan bu danslar, genel olarak törenlerde, düğünlerde ve ziyafetlerde oynanan danslardır. Bunlara ilave olarak cambazlık, perendazlık ve el oyunları da yapılır. Düğünlerde ve çeşitli toplantılarda yapılan bu dansların, yanında, çeşitli halk eğlenceleri de ve toplu olarak yapılan danslar da sayılabilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …