Damping Nedir

Damping Nedir

Bir malın satılabilmesi, elden çıkarılması için dış pazarlarda, pazar fiyatlarından maliyet değerinden çok aşağı fiyatla satılması. Üretim miktarındaki muhtemel bir artışın maliyet değerini düşürmesi beklenen durumlarda, üretici firma iç pazardaki fiyatları düşürmeden, dış pazara daha düşük fiyatla satış yapmayı uygun bulabilir

Damping bazan girilmesi zor pazarlara mal satabilmek veya bu pazarlarda rekabeti ortadan kaldırmak maksadıyla da uygulanır. Maliyetinden daha düşüğe dış piyasalara yapılan teklifler o pazara nüfüz etmeyi ve varsa yerli üreticileri veya diğer rakipleri kolayca bertaraf etmeyi imkan dahiline sokar. Böylece dış ülkedeki tüketiciler geçici bir süre için bile olsa, yabancı malları yerli mallarınkinden daha düşük fiyatlarla satın alabilirler. Düşük fiyatın uzunu süre devam etmesiyle rakipler pazardan çekilebilir. Böylece dış piyasaya hakim olan firma sonradan fiyatları istediği gibi arttırır

Damping, dürüst bir ticarî uygulama sayılmaz. Pazarlarının zarar göreceğini anlayan ülkeler, kendi üreticilerini yabancı firmaların dampinginden korumak için buna engel olmaya gayret ederler.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …