Damak Nedir

Damak Nedir

Ağız boşluğunun tavanı. Sert ve yumuşak olmak üzere iki bölümdür. Asıl ağız boşluğunun tavanını yapan sert Damak aynı zamanda Damak, kubbesi adını alır. Sert damağın iskeletini üst çene kemiği ile damak kemiği yapar. Sert damak da mukoza ile örtülüdür. Yumuşak damak, ağız boşluğundadır. Yapısında kemik olmayıp, kaslar ve mukoza vardır. Önde sert damağın arka kenarına yapışan yumuşak damağın ön ve arka iki yüzü ile bitişik ve serbest iki kenarı vardır.

Ön yüzü ağız boşluğuna, arka yüzü yutağa bakar. Serbest kenarında, ortada küçük dil, yanlarında ön ve arka iki kemer vardır. Ön kemer dil ile arka kemer yutak ile yumuşak damak arasındadır. Yanlarda, yumuşak damağın kemerleri arasında bulunan çukur içinde yutak bademciği vardır. Ağız açıldığında görülebilen yutak bademciği, badem biçiminde olan lenfoid bir organdır. Yumuşak damağın kemerleri arası, boğaz adını alır.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …