Cömertlik Nedir

Cömertlik Nedir

Güzel huylardan biri. El açıklığı, malı, parayı hayırlı yerlere dağıtmaktan lezzet almak, islamiyetin emrettiği yerlere seve seve vermek. Cimriliğin zıddı. Cömertliğe Arapça cüd ve sehavet denir Cömertlik iyi huyların en yükseklerindendir. ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde övülmüştür. Cömertlikten birçok güzel huylar doğar. Bunlardan sekizi meşhurdur

Kerem herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. isar kendi muhtac olduğu malı, muhtac olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. iyi huyların çok kıymetlisidir. Bu huy Kuran-ı kerimde övülmüştür. Eshab-ı kiramın hali böyleydi.

Affetmek düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeterken, yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek, aftan iyi olur.

Mürüvvet muhtac olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir.
Vefa tanıdıklara arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır.
Müsavat tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir.
Semahat vermesi lazım ve şart olmayan şeyleri seve seve vermektir.

Müsamaha terk etmesi lazım olmayan şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir. Cömertlik, israf ile cimrilik arasında orta bir durumdur. Cömert olabilmek için, el ile vermek kafi değildir. Ayrıca kalbin de verme işinden razı olması, buna karşı çıkmaması lazımdır.

Cömertlik husüsunda hadis-i şeriflerde buyruldu ki Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya uzanmıştır. Kim ondan bir dal tutarsa, o dal onu Cennete çeker. Cömertlik, Cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu Cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de Cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalını yakalamıştır. O dal, o adamı, Cehenneme götürmeden bırakmaz. Cömerdin yemeği şifa, cimrininki hastalıktır. Cömertlik bütün ayıpları örter

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …