Çocuk Esirgeme Kurumu

Çocuk Esirgeme Kurumu

hayır kurumlarından. 1921 senesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti olarak kuruldu. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu olarak ismi değiştirildi. Milli Mücadele sırasında, harbe katılanların çocuklarına bakmak için kuruldu. Babaları savaşta ölen çocukların eğitim ve bakımlarını yürütüyordu. Tbmm tarafından da desteklenerek, çeşitli gelir kaynakları sağlandı. Bunlar, bağışlar, devlet yardımı, üye aidatları, pul satışları, zarf dağıtarak toplanan paralar, kurumun taşınmaz mallarından alınan kiralar, Bartın içme suyu, Kavacık içme suyu gelirleri, piyango ve benzerleridir

Yaptığı işler çocuk sağlığı ile ilgili yayın yapmak, doğumevleri kurmak, fakir, hasta ve kimsesiz çocuklara bakmak, yardım etmek. Fakir çocuklara, okul için araç-gereç sağlamak. Çocuk yuvaları kurmak. il ve ilçelerde birer şübesi olup, bu şübeler kanalıyla yardım ve hizmet vermektedir. 24 Mayıs 1983 te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. 18 Mart 1989 da Başbakanlık tarafından yapılan bir düzenlemeyle Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başladı Aralık 1992.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …