Çivi Yazısı

Çivi Yazısı

Çok eski devirlere ait olan Mezopotamyadaki Ortadoğudaki kavimlerin kullandıkları bir çeşit yazı. Yazıların her birisi çiviye benzediği için bu isim verilmiştir. Yazı karekterleri yarım üçgen, birbirine karşı zıt yönde çizilmiş çizgiler, dikey çivi, yatay çivi, aşağı ve yukarı eğik çivi, köşe çengeli, gibi yazılardır. Soldan sağa doğru yazılır

Çivi yazısı ilk kullananlar Sümerler olmuştur. Mezopotamyaya gelip yerleşenler de kullanmıştır. Mezopotamya dışındaki kavimlerin Asurlular, Hititler, iranlılar tarafından da kullanıldığı anlaşılmıştır. 5000 sene önce çivi yazısıyla taşlar üzerine yazılan Hammurabi kanunları günümüze kadar saklanabilmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …