Çınar Nedir

Çınar Nedir

Türkiyede yetiştiği yerler Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi Uzun boylu, kalın dallı, dik veya kıvrık gövdeli, yaprakları el ayası biçiminde ve 3-5 parçalı, parçaları sivri, gayri muntazam sûrette dişli, parlak yeşil renkte ve çınargiller familyasına bağlı ulu ağaç

Ormanlarda, bilhassa dere içlerinde ve nehir yataklarında rastlanır Çınar ağaçları çabuk büyüme özelliğine sahiptir. Ulu ağaç, halini alarak kalınlaşan gövdenin içerisi çürüdüğü halde, yaşamalarını sürdürürler. Kütük sürgünü verme özelliğine de sahiptirler. Yetiştirilmeleri tohumla olur. Çiçekleri bir cinsli, erkek ve dişi çiçekler sık küre şeklinde toplanmışlardır. Tozlaşmaları rüzgar aracılığıyla olur. Birkaç türü vardır. Memleketimizde tabii olarak tek türü bulunur.

Doğu çınarıPlatanus orientalis Doğu Akdeniz memleketlerinden, Himalayaya kadar olan bölgelerde yetişir. Türkiyede bulunan tek türüdür. Boyu 30 mye, gövde çevresi bazan 10 mye ulaşır.

Türkiyede orman bölgelerindeki dere içlerinde nehir yataklarında tabii olarak bulunduğu gibi, şehir, kasaba ve köylerde su başlarında, yol kenarı, park ve bahçelerde süs bitkisi, gölge ağacı olarak da rastlanır. Başta istanbul ve Bursa olmak üzere Türkiyenin birçok yerlerinde ulu çınar ağaçları vardır. Bunların bazıları tarihi öneme sahiptir ve tabii anıtlar olarak korunmaktadır. Uzun seneler yaşayan Çınar, yurdumuzun pekçok yerinde tarihi eser olarak muhafaza edilmektedir. Kalınlaşmış gövdesi,

etrafa dal budak salmış, yapraklandığında koyu gölge meydana getirmiş haliyle nesillerin altında oturduğu bir tarih olarak görülmektedir. Bilhassa Osmanlılar zamanında belli başlı şehirlerin meydanlarında, cami avlularında en çok rastlanan bir ağaçtır. Uzun ömrü ve ihtişamla görünüşü meşhurdur. Osmanlı Türk medeniyetlerinin tabiata ait unsurlarından biridir. Edebiyatta ve diğer sanat kollarında da isim ve şekil olarak çok sık rastlanır

Anayurdu Kuzey Amerika olan Amerikan veya Batı çınarı P. occidentalis en uzun boylu türdür. Bazılarının boyu 50 myi aşar.

Kullanıldığı yerler Park ve bahçelerde dekoratif süs bitkisi, gölge ve yol ağacı olarak da yetiştirilir. çınar, ve yaprakları toz ve gazdan fazla etkilenmez. Onun için, büyük şehirlerde ve endüstri merkezlerinde çok rastlanır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …