Cin Nedir

Cin Nedir

Cin Nedir? Cin Ne Demek? Cin Nedir Kısaca? Cin Ne Demektir? Cin Hakkında Bilgi?

Cin Nedir, Cin her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlüklar. Lügatta cin, cinnet, cinan, cennet, cenan ve cenin gibi Arapçada C, N harfinden meydana gelen kelimeler örtülü demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnün denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahlüklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinniler demektir. Peri, Farsçada cin demektir.

Bütün mahlüklar, elementlerden yapılmış olup, enerji taşırlar. Mahlüklar görülen ve görülmeyen diye ikiye ayrılır.Normal fizik şartlarında, katı, sıvı halinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görmek mümkün olduğundan, bunlardan yapılmış cisimler de görülür. insanda, katı maddeler ve su çok bulunduğundan insan görünür. Ot ve hayvanlar da aynı şekildedir. Cinniler, havadan ve ateşten

meydana gelmiştir. Bunun için cin görünmez. insanlar toprak maddelerinden yaratıldığı halde, Allahü teala, bu maddeleri organik ve organize hale, et ve kemiğe çevirmektedir. Melek ve cinler ise, alev şekli değişerek onlara mahsus latif, her şekle dönebilen bir hale gelmiştir. Alevin zulmani karanlık olanından cin, nürani olanından melekler yaratılmıştır. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakirdir, kıymetsizdir.Meleklerin, cinlere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. insanların üstün olanları, melekten kıymetli cin de hayvandan kıymetlidir.

Cin hakkında bilgi her peygamberin kitabında vardır. Cinler, Süleyman aleyhisselamın emriyle iş görürlerdi. Cinnilerin varlığı Kuran-ı kerimde açıkça bildirilmiştir. Zariyat süresinin 56. ayetinde mealen insanları ve cinnileri ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım. buyruluyor. Er-rahman süresi, 74. ayetinde, iman eden cinnin Cennete gireceği bildiriliyor. Cinlere inanmayan, kabul etmeyen, başka şekillerde manalar vermeye çalışan islam dininden çıkar. Cinnilerde erkeklik ve

dişilik olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri, Muhammed aleyhisselamın onlara da peygamber olduğu, Kuran-ı kerimi dinledikleri, Mekke-i mükerremede ve Medine-i münevverede toplandıkları ve Peygamber efendimizin onlara Kuran-ı kerim okuduğu, ibadet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği, cin kafirlerinin Cehenneme, müminlerinin ise Cennete gireceği din kitaplarında bildirilmiştir. Bunların da insanlar gibi müminleri, kafirleri ve fasıkları bulunmaktadır. Kafir ve fasık olanları insanlara zarar yaparlar. Muhafaza melekleri insanı cinden

koruduğu gibi, ayet-i kerime ve dua okuyarak, Allahü tealaya sığınanlara da bir şey yapamazlar.ayet-el kürsi, ihlas, Muavvizeteyn ve Fatiha sürelerini sık sık okumak da insanı cinden muhafaza eder. Yalnız bunlardan fayda görmek için inancın düzgün olması gerekir

ibn-i Sina, sara hastalığını anlatırken cinden bahsetmektedir. Diyor kiHastalıklara birçok maddeler sebeb olduğu gibi, cinnin hasıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Cin, insan vücuduna girerek sara hastalığına sebeb olmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …