Cihangir Şah

Cihangir Şah

Babür imparatorluğunun dördüncü hükümdarı. Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selimdir. 1569da doğan Selim, babasının ölümü üzerine 1605te Nûreddin Cihangir unvanı ile tahta çıktı. Ancak oğlu Hüsrev, Sihleri etrafında toplayarak Pencabda isyan etti. Cihangir Şah, asi kuvvetleri Cullandar Nehri kenarında bozguna uğrattı. Yakalanan oğlu Hüsrevi Burhanpura sürgüne gönderdi

Hüsrev orada 1622 yılında öldü. Racput Prensliği ile yapılan savaş başarı ile neticelendi. Ancak Safevi Hükümdarı Şah Abbasın Kandeharı istilasına karşı konulamadı. Cihangir Şah döneminde, Avrupalılar ve bilhassa ingilizler sık sık Babürlü Sarayında görüldüler. Bu münasebetler neticesinde, ingilizlere Surat limanında ticaret yapma hakkı verildi. Bu müsaade, iki asır sonra ingilizlerin Hindistana yerleşmelerine ilk zemini hazırlaması bakımından çok mühimdir.

Cihangir Şahın saltanatının son yılları, huzursuzluk içerisinde geçti. Eşi Nurcihan ve veziri Mehabet Hanın sık sık devlet işlerine karışmaları sıhhatini bozdu. Tabiplerin isteği üzerine iklimi daha müsait olan Lahora giderken, yolda 28 Ekim 1627 Günü vefat etti. Cesedi Ravi Nehri kıyısındaki, Şah Dara denilen yerde toprağa verildi. Daha sonra mezarının üstüne büyük bir türbe yapıldı.

Adil bir hükümdar olan Cihangir, alimleri sever onlara izzet ve ikramda bulunurdu. Babasının Müslümanlara karşı uyguladığı ağır baskıyı kaldırdı. Ancak Şiilerin ve hasetçilerin iftiralarına aldanarak, devrinin büyük alimi imam-ı Rabbani Ahmed Farûki Serhendi hazretlerini Gwalyar şehrinde hapsettirdi. iki yıl sonra hatasını anlayıp bu büyük alimi hapisten çıkaran Sultan, 1000 rupye ihsan edip bağışlanmasını diledi. imam-ı Rabbani hazretlerinin Cihangir Şaha yazdığı mektuplar, Mektûbat isimli eserinde mevcuttur.

Cihangir Şah, bayındırlık işlerine de önem vermiştir. Agradan Eteke ve Bengale giden ağaçlıklı yollar ve Agra ile Lahor arasında her üç kilometrede bir işaret kuleleri ve Sulu gölgelikler yaptırmıştır. Tüzük-i Cihangiri ismi ile yazdığı hatıratı, kıymetli bir eserdir Kendisinden sonra oğlu Şihabuddin Muhammed Şah Cihan unvanı ile tahta geçmiştir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …