Çiçek Aşısı Nedir

Çiçek Aşısı Nedir

Çiçek hastalığından korunmak için yapılan aşı. Bu aşı, sığır çiçeğinden elde edilir. 1774 tarihinde ingiltere`de Benjamin Jecky adındaki bir çiftçi, inek çiçeğinden aldığı bir madde ile aile efradını aşılamıştır. Edvvard Jenner ise, sığır çiçeği materyalini insanlara tatbik etmek suretiyle hekimlik alanında önemli bir çığır açmıştır.Genel olarak aşı, aşılanmış sığırlarda meydana gelen veziküllerin pulpasından alınır. % 1 fenollü, % 50 gliserinli serum fizyolojik solüsyonu ile 1/5 oranında karıştırılır ve böylece saklanır. Ticarette bulunan aşıların patojen olmaması ve doz başına düşen bakterilerin 50 adetten fazla düşmemesi gerekir.

Aşılanmada başlıca iki usul tatoik edilir
Çizme usulü, steril bir iğne ile kan çıkarmadan takriben yarım santim uzunluğunda yapılan çizgi üzerine yeler miktarda aşı materyali sürülür.

özellikle Amerika`da kullanılan ikinci usulde, iğne deriye dikine olarak yarım ya da 0,25 cm. çapında 10 – 30 defa batırılır.

Her iki usulde de kan çıkmamasına dikkat etmek gerekir. Aşı yeri daha önce, su, sabun ya da asetonla temizlenir. Aşı olunduktan sonra aşı yerinin herhangi bir çarpmayla karşı karşıya kalmaması ve hava ile temas etmemesine dikkat etmek gerekir.

Aşı yeri, genel olarak erkek çocuklarda üst kolun dış tarafı, kız çocuklarda iç tarafıdır.

Ayrıca kontrol et

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız

Yürürken Kollarımızı Neden Sallarız bilim insanları değişik şekillerde yürüyen (kollarını sallayarak, kolları yanında ve buna …