Ceza hukuku Nedir

Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukuku Ne Demek?

Ceza hukuku Nedir? Suç ve ceza kelimelerini ve kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel ve Ceza özel olarak da ifade edilmektedir.

Genel Ceza Hukuku Nedir?

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler ve sebepler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel Ceza Hukuku Nedir?

Özel ceza hukukunun, konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken dar anlamda anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

Ceza Kavramı Nedir?

Ceza, bir yaptırım türü olarak, suç teşkil eden fiili, haksızlığı gerçekleştiren kişi hakkında yargı kararı ile uygulanan kişiyi yoksunluklara uğratan bir karşılıktır. Tarih boyunca toplumun yapısı, imkanları, yaptırımdan beklenen faydalar gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak sürgün, toplum dışına çıkarma, vücut organlarını kesme, dağlama, ölüm gibi farklı formlarda karşımıza çıkmakla birlikte, günümüz çağdaş ceza hukukunda hürriyeti bağlayacı cezalar ve adli para cezası olarak somutlaşmaktadır. Ceza niteliği gereği, kişiye uğrattığı yoksunluk ölçüsünde, acı ve ızdırap vermektedir. Bu anlamda cezanın ağırlığı, kişinin işlediği haksızlık ve kusuru nispetinde artabilmekte, ancak her halükarda kanunilik prensibine riayet edilerek belirlenmekte ve devletin infaz kurumları aracılığıyla yerine getirilmektedir. Ceza kavramının sağlıklı bir şekilde ortaya konulabilmesi, uygulanmasıyla beklenen amacın ne olduğu ve iyi bir cezada bulunması gereken niteliklerin nelerden ibaret bulunduğu ile yakından irtibatlıdır.

Cezanın Çeşitleri Nelerdir?

765 sayılı TCK’nun 11 inci maddesinde cezaların çeşitleri, işlenen suçun kabahat ya da cürüm olmasına göre ayrı ayrı tespit edilmişti. Buna göre; ölüm[65], ağır hapis, hapis, ağır para cezası ve amme hizmetlerinden yasaklılık cürümlere mahsus cezaları teşkil ederken, hafif hapis, hafif para cezası, muayyen bir meslek ve sanatın icrasının tatili, kabahat cezalarını oluşturmaktaydı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …