Çavuldur

Çavuldur

yirmi dört Oğuz boyundan biri. Üçokların Gök Han Oğulları koluna bağlı olup alamet olarak sungur/akdoğan kuşunu kullanırlardı. Namuslu ve ünü uzaklara yayılmış manasına gelen Çavuldur, kelimesi bazı kaynaklarda Çavundur şeklinde geçer. Çavuldur boyu, 10. yüzyılda diğer Oğuz boylarıyla birlikte yurtlarından Mangışlak/Siyahküh Yarımadasına göç etti. Bir kısım Çavuldur mensubu Mangışlakta kalırken, bir kısmı Selçuklularla birlikte Anadoluya geldi. Bunlardan Emir Çavuldur, Sultan Alparslanın Çavuldur Caka da Danişmend Gazinin Anadolu fetihlerine komutan olarak iştirak

ettiler. Bu akınlarla gelen Çavuldurlardan Anadoluya gelip yerleşenler de oldu. Kurdukları köylere boylarının adlarını verdiler. Bu isimle Anadoluda, 16. yüzyılda on altı, 20. yüzyıl ortalarında on yedi köyün mevcüdiyeti tesbit edilmiştir.Mangışlak Yarımadasında kalan Çavuldur boyu mensupları ise, 16. yüzyılda Kalmukların baskısıyla Kafkasyanın kuzeyine göç ettiler.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …