Canavar Nedir

Canavar Nedir? Canavar Ne Demek?

Canavar Nedir? İnsana saldıran vahşi, korkunç ve tabiatüstü hayvan. Aslında çoklukla masallarda geçen bir hayvandır. Fakat, Anadolunun bazı yerlerinde kurt, yaban domuzu, yılan gibi hayvanlara da “canavar” adı verilmiştir.

Canavar Nedir? Canavar Hakkında Bilgiler?

Canavar mitolojilerde, masallarda ve efsanelerde çokça bahsedilen vahşi hayvan, olağanüstü, yırtıcı canlı. Türk kültüründe Guyuk (Güyük) veya Azman olarak da bahsedilir. Değişik biçimlerde tasvir edilir. Çoğu zaman her tür sıradışı ve yırtıcı varlığı ifade etmekte kullanılır. Azeri dilinde canavar sözcüğünün yırtıcı hayvan manası daralarak, doğrudan “kurt” anlamını taşır hale gelmiştir.

Farsça “cān” (dirim, hayat) sözcüğüne yine Farsça “-var/-bar” (sahip olan, mevcut olan) ekinin getirmesiyle oluşmuş “canvar” sözcüğünden ses türemesiyle -belki yakın anlamlı “cānāver” sözcüğünün de etkisiyle- türemiştir. İlk anlamı “canlı, mahlûk”tur. Bu kelime çoğu zaman masallarda geçmektedir.

Guyuk: Vahşi yaratık anlamına gelir. En yaygın betimlemeye göre karanlıkta çöllerde ve mezarlıklarda ortaya çıkar. Vücudu sarı ve kırmızı tüyle kaplı, pis kokuludur. Çok iridir. Gündüzleri yeraltına veya mezara girebilir. Güreşte yenilirse çekip gider. Fakat bunların dışında her tür sıra dışı somut varlığı içeren bir anlamı vardır. Yöresel ve yerel canavar motiflerine rastlanır. Örneğin Türkiye’de Van Gölü Canavarı ve Moğolların Gobi Çölü Canavarı gibi. Guyuk sözcüğü “Kıymak” anlamını taşır. Moğolca Güy, koşmak ve kaçmak anlamını içerir.

Azman: Sıradışı güçleri ve büyüklüğü olan yaratıktır. Büyük ve keskin dişleri olan, büyük gövdeli, iri, büyük ayaklı, keskin ve iri pençeli, derisi çok sert canlılar bu sınıflama içerisine daha çok girerler. Oğuz Kağan destanındaki Kıyant adlı tek boynuzlu yaratık, Gılgamış destanındaki Humbaba adlı dev öküz, Korkut Ata öykülerindeki, dövüş için yetiştirilmiş Beserekler (Erkek Develer) bu konudaki bazı örneklerdir. Sözcük, azmak fiilinden gelir.

Canavar kelimesinin İngilizce karşılığı olan “Monster” kelimesinin kökeni hakkında biraz araştırma yaptığımızda, bu kelimenin Latince “Monstrarum” yada “monturum” kelimesinden geldiğini görürüz. Sözlük anlamı ile bu sözcük “ rahatsız eden” yada “garip” anlamına gelmektedir. Gerçekten de canavarlar tarih boyunca insanoğlunun en fazla rahatsız olduğu ve garipsediği olayların birer sembolü olarak karşımıza çıkar.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …