Bünye Nedir

Bünye Nedir

Bir kimsenin, kalıtım yolu ile ve sonradan dış etkilerle meydana gelmiş, nispeten devamlı, fakat az çok değişiklikler de gösterebilen organizmaya ve ruha ait özellikleri. Bu özellik, o kimsenin şekillenmesinde, gelişmesinde, organlarının çalışmasında ve uyumunda, hastalık etmenlerine karşı gösterilecek karşı koymalarda önemli rol oynar.Bünyeler, dış görünüşler ve bazı hastalıklara yakalanmak istidatlarına göre çeşitli bölümlere ayrılmak istenmiştir. Bu bölümlerin başlıcaları şunlardır, a – Astenik bünye, b – Piknik bünye, c – Atletik bünye

Astenik bünyenin gelişimi fena, ağırlığı azdır. Kas ve bağ dokusu sistemleri zayıftır. Omuzlar dar ve düşüktür. Göğüs, önden arkaya doğru basılmış gibi yassıdır. Kalp küçük, damarlar dardır. iş görme yetenekleri az olan bu bünyeler, çoklukla tüberküloza kolaylıkla yakalanırlar. Piknik bünyelerin göğüsleri geniş, boyunları kısa ve yüzleri kırmızıdır. Kolay şişmanlarlar ve göbek bırakırlar. Tansiyon yüksekliği, romatizma, safra ve böbrek taşları bu bünyelerde sık görülür. Atletik bünye, geniş omuzlu, ince belli, kas sistemi iyi gelişmiş bir bünye şeklidir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …