Bülbül Nedir

Bülbül Nedir

Bülbül Luscinia megarhynchos, sinekkapangiller Muscicapidae familyasından sesinin güzelliği ve gece ötüşüyle ün kazanmış olan ötücü bir kuş türü. Eski yazınımızda andelib ve hezar da denirdi 15-17 cm genellikle 16,5 uzunluğunda, 18-23 gr genellikle 21 gr ağırlığındaki bülbül, kızılkuyruğun dişisini andırır, ama bacakları ve kuyruğunun ortası koyu renk değildir. Üst tüyleri, kuyruk sokumunda ve sırtta kızıla çalan düz, sıcak bir kahverengidir alt tüyleri uçuk nohudî kır olur, boğazı daha soluk renktedir

Erişkinlerde, gövdenin kırıyla kaynaşan uçuk devetüyü renginde silik bir göğüslük vardır. Kahverengi başın üstünde iri ve kara gözü, hafif, beyazımtırak göz çeperiyle öne çıkar. Kaş, açık kır rengindedir. Orta Asyada yaşayan L. megarhynchos hafizi alt türünün kaş şeridi daha belirsiz ve soluktur. Dişi ve erkek birbirine benzer, yalnız erişkin erkeğin kanat uzunluğu 90 mmden fazla, erişkin dişininki 83 mm den az olur.

Gençlik döneminde bülbüller, jüvenil kızılgerdanları andırırlar, ama farklı olarak kuyrukları kızıla çalar. Bu dönemde kafa ve kanatlar daha koyu ve soluk bir kahverengi üzerine daha açık, nohudî kahve beneklidir gerdan kirli çopur olur. Kısmı gençlik ertesi karınsasına eylül başında girerler küçük ve ortanca örtü telekleri, bazen de büyük örtüler ve en küçük uçma teleği yenilenir.

ilk kışındaki bülbüllerin göz çeperi yetişkinlerinkinden silik olur güzün karınsaya yeni girmiş olanlar, gençlikteki küçük ve ortanca örtü teleklerini muhafaza ederler, o yüzden bu teleklerde silik benekler vardır. ilk baharda karınsa tamamlandığında bu benekler silinir fakat karınsa tamamlanmamışsa bile, baharda bu telekler kullanıla kullanıla yıpranıp düz bir renk almış olabilir. Örtü telekleri kısadır. Üreme ertesi karınsasına yine eylül başında girerler, karınsa tamamlandığında tüyleri erişkinlerinki gibidir.

Bülbülün görünüşü, yakın akrabası ardıç bülbülüne çok benzediği için, alan çalışması sırasında ayırt edilmesi bazen imkansızdır. Ardıç bülbülünün tüyleri genellikle silik boz-kahverengidir, yalnız bazı ardıç bülbüllerinin donu, aynı bülbülünkü gibi sıcak, tarçıni bir kahverengi olabilir. O zaman uçma teleklerine bakılır Bülbülde, kanat kapalıyken genellikle yedi esas uçma teleği gözükür birinci esas örtü teleği uzundur

Ardıç bülbülünde kanat kapalıyken genellikle sekiz uçma teleği gözükür birinci esas örtü teleği kısadır. Ayrıca yakından bakıldığında, bülbülün, kuyruk telekleri, kızıla daha yakın bir pas rengidir kuyruk altı lekesiz, sade ve pas rengine çalan devetüyü rengindedir ardıç bülbülündeki gibi nohudi beyaz ve silik çizgili değildir boğaz ve gerdanında koyu kırçıllı lekeler bulunmaz ama uçuk gri bir karaltısı olabilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …