Brom Nedir

Brom Nedir

Brom Nedir Kısaca? Brom Ne Demektir? Brom Anlamı? Brom Ne Demek?

Brom Ne Demek, Brom Br sembolü ile gösterilen halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelde VII A grubunda bulunur. Leş kokulu anlamında olan brom ilk defa Fransız kimyâcısı Antoine Balard tarafından elde edildi

Brom Özellikleri

Brom, koyu kırmızı kahve renkli, kötü kokulu, aşındırıcı, oda sıcaklığında sıvıdır. Batıcı asab bozucu bir koku verir. Deriyi tahriş ettiği için dikkat edilmelidir. Brom suda az çözünür 20°C de, 1 litre suda 35 gr. Fakat karbon disülfür, karbon tetraklörür ve kloroform gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Brom -7,3°C de katı hâle geçer ve 58,8°C de kaynar. Atom numarası 35, atom ağırlığı ise

79,91 dir. Bromun tabiatta takriben eşit miktarlarda olan iki tâne kararlı izotopu mevcuttur ki bunlar, Br.79, Br.81dir. Brom diğer halojenler gibi elektronegatif bir elementtir. Bromun, kimyasal özelliği iyod ile klorun arasındaki alandır. Brom iyottan aktif, klordan pasiftir. Çok metal ve ametalle bromür şeklinde bileşik verir. Bazlarla hipobromit ve bromürleri verir. Brom, bileşiklerinde -1, +1, +4, +5 ve +6

Tabiatta Bulunuşu

Brom tabiatta serbest halde bulunmaz. Elektron ilgisinden dolayı daima bileşik halinde bulunur. Tuz halindeki bileşiklerinin çoğu suda çözünür ve bu yüzden deniz suyunda derişik konsantre halde bulunur. Buharlaşma sonucu kurumuş iç deniz ve tuzlu göllerin yataklarında tuzlar halinde bulunur. Bromürler klorürlere göre daha azdır. Bromürler yerküresinin takribi % 0.001ini meydana getirirler. Avrupada başlıca brom kaynağı, Almanyadaki Stassfurst tuz yataklarındaki sodyum, magnezyum ve potasyumbromür tuzlarıdır

Elde Edilişi

Deniz suyu milyonda 65 oranında bromür ihtiva eder. Bu yüzden deniz suyu başlıca brom kaynağıdır. Teknik olarak bromun elde edilişi, asitlendirilmiş deniz suyundan serbest klor gazının geçirilmesiyledir 2Br-+Cl2 Æ Br2+2Cl- Ayrıca bromkarnalitten KCl. MgCl2MgBr2 6H20 elde edilir MgBr2+Cl2 Æ MgCl2+Br2 Bu şekilde brom elde etmek için damıtma işlemi gerekir.

Kullanılışı

Bromun başlıca kullanılma sahası 1,2 dibromoetanın elde edilmesindedir. C2H4Br2nin meşhur adı etilen dibromürdür. Etilen dibromür, motor vuruntusunu önleyici olarak bilinen kurşun tetra etilen C2H54 Pb ihtiva eden benzine katılır. Organik bromürlerden çok bilinenlerden biri de hidrojenbromür HBrdür. Hidrojenbromür suda çok iyi çözünür ve hidrobromik asid bromür asidi halini alır. Brom ayrıca hipobromit ve bromat asidi şeklinde de bulunur. Bu asidler, nötrelleşme sonucu tuz haline dönüşür.Ticarî maksatlı olan anorganik bileşiklerden biri, ışığa hassas olan gümüş

bromürdür. Gümüş bromür, fotoğraf film ve kartlarının emülsiyonunun esas maddelerinden biridir. Sodyum, potasyum ve amonyum bromürler tıpta sinir ilacı olarak kullanılır. Uzun süre alınırsa bir nevi zehirlenmeye sebeb olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Brom bileşiklerinin diğer önemli kullanılışı, yanmayı geciktirme ve yangını söndürmededir. Etilen dibromür ve metil bromür, ziraatta fare ve böceklerle mücadelede kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …