Boyar Maddeler Nedir

Boyar Maddeler Nedir

Renk veren maddelerin genel adı.Boyar maddeler başlıca iki bölüme ayrılır Madeni boyalar, organik boyalar. Madeni boyalar, birçok madenlerin türlü karışımları ile meydana gelen boyar maddelerdir. Bunlar, başlıca beyaz, sarı, kırmızı renk verirler. Bunların ışığa karşı dayanıklılıkları çok olduğu gibi, örtme ve boyama yetenekleri yüksektir. Başlıcaları şunlardır Beyaz boyalar Kurşun beyazı ve bazik kurşun karbonat, çinko oksit, çinko sülfür ile bariyumsülfit karışımı, titan oksit, bariyum sülfat, kalsiyum karbonat (tebeşir) antimon oksit, Kırmızı ve sarı boyalar Civa oksit (zencifre), kadmiyum kırmızı, krom ve kurşun bileşikleri, kurşun antimonat.

Mavi ve yeşil boyalar Bakır hidroksit ve bakır sülfatın sudkostikte muamelesinden meydana gelen Bremen mavisi, bakır arsenit asetat, kromoksit yeşili.

Organik boyalar, tabii ve sentetik olmak üzere iki bölümdür. Tabii organik boyalar, yüzyıllar boyunca kullanılagelmiş ise de sentetik (suni) organik boyaların çoğalması karşısında çok az kullanılır olmuştur.

Tabii organik boyaların başlıcaları şunlardır Yosun boyaları, Brezilya odununun verdiği kırmızı boyalar, Kampeş ağacının verdiği esmer kırmızı boyalar, Sentetik boyalar çoklukla elyaf boyasında kullanılmaktadır. Bu bakımdan genel olarak, bazik boyalar, tuz, boyalar, asit boyalar, küp boyalar, geliştirme boyaları, lâk boyalar olmak üzere altı bölüme ayrılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …