Boyanın Renk Vermesi Nedir

Boyanın Renk Vermesi Nedir

Boya maddelerinin renk vermesi, boya moleküllerinin içindeki atomların düzeninden ileri gelir. Boyalarda asıl rengi taşıyan ve kromofor denen bölüm, birçok atomlardan meydana gelmiştir. Kimyaca, 15 kadar kromor olduğu bulunmuştur. Boyalarda, her rengin kendine göre bir dalga uzunluğu vardır. Renklerin dalga uzunluklarına göre, atomlarda ki kromoforlar titreşir, böylece renkli ışınlar emilir ya da yansıtılır.

Boyaların en çok kullanıldığı yerlerden birisi, kumaşların boyanmasıdır. Kumaş boyama da iki yolda olur a -Basma yolu, b – Daldırma yolu. Basma yolunda, gazetelerin, kitapların, dergilerin basılması gibi, bir kumaşa verilmek istenen boya maddesi, bir kumaşın makineden geçirilmesi ile sağlanır. Böylece kumaşın üzerinde, verilmesi istenen boya maddesi, verilmek istendiği şekilde ve renklerde kumaş üzerine çıkar. Daldırma yolu ile boyamada da, boyanmak istenen kumaş, sıvı hale getirilmiş boyanın içine daldırılır. Böylece o kumaş her yanı ile ve tek renkte boyanmış olur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …