Bosporus Nedir

Bosporus Nedir

Boğaziçinin Eskiçağdaki adı. Bugünkü Avrupa dillerinde de, Boğaziçi’nin adı olarak Bosporus ya da Bosphorus kelimeleri kullanılmaktadır.Bosporus kelimesinin tam ve kesin bir açıklaması yoktur. Fakat, genel olarak, Yunan mitolojindeki bir hikâyeye bağlanarak, Bosporus kelimesinin Öküz ya da inek taşıyan anlamına geldiği kabul edilmektedir

Bosporus kelimesi üzerine en yaygın olan bu söylentiye göre, Yunan mitolojisinde, baş tanrı Zeus’un, inek haline getirilen sevgilisi ile, Zeus’un karısı tanrıça Hera’nın kıskançlığı yüzünden, ülkeden ülkeye kaçarken, Boğaziçi’nden geçmiştir. Boğaziçi’nde, Haliç’in kuytu bir yerinde gizlenerek bir kız dünyaya getirmiştir.

Yine, bu söylentiye göre, daha sonraları, bu kızla Poseidon’un birleşmesinden, Bizans’ın kurucusu olan Byzas doğmuştur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …