Borsa Nedir

Borsa Nedir

Hisse senedi, bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapılageldiği halde, döviz ticareti için döviz borsaları foreign exchange market veya mal ticareti için emtia borsaları commodity exchange vardır

Borsa, hisse senetlerinin, emtialarin ticari malların ve başka enstrümanların ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Sermaye Borsaları, değerli evrakların menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Kendine özgü kuralları ve standartları vardır.

Türkiyede borsanın tarihi Osmanlının son dönemlerine kadar uzanmakla özellikle bono piyasası birlikte 1970 ve 1980 lerin ilk yarısında, mekan olarak Sirkeci Vakıf Handa bir tür tezgah üstü piyasa OTC over the counter şeklinde faaliyette bulunuyordu. Tezgah üstü piyasalarda, sermaye piyasasına aracılık eden kurumlar, kendi aralarında bir borsanın, belirleyici kural ve tüzüklerine uyma zorunluğu duymadan işlem alım/satım yaparlar

Bugün en gelişmiş piyasalardan biri olan Amerika Birleşik Devletlerinde bazı küçük işlem hacmine sahip firmalar, borsa haricinde OTC olarak işlem görürler. istanbul Menkul Kıymetler Borsası iMKB, konjektürel gelişmeler sonucu, hisse senetlerinin ticaretinin düzenlenmesi ve standartlaştırılması amacıyla 1986 yılında Karaköy-Tophanede faaliyete geçmiş bulunmaktaydı

Günümüzde, kendi modern binasıyla istinyede faaliyetini sürdürmektedir. ilk zamanlarda az sayıda şirket, düşük işlem hacmi ve Türk ekonomisine endeksli hareket eden iMKB, günümüzde Hisse Senetleri Piyasasında 330 dan fazla şirketin hisse senedi, Tahvil ve Bono Piyasasında ise devlet tahvili ve hazine bonolarının yoğun olarak işlem gördüğü bir borsa haline gelmiştir

Hisse Senetleri Piyasasında günlük ortalama 1 milyar Dolar, Tahvil ve Bono Piyasasında ise günlük ortalama 8,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünya ekonomileriyle entegre bir şekilde faaliyetini sürdürmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …