Bor Nedir

Bor Nedir

Bor Ne Demektir? Bor Nedir Kısaca? Bor Ne Demek? Bor Nedir? Bor Hakkında? Bor Neeye Yarar? Bor Hakkında Bilgi?

Bor Nedir, Bor Ne Demek, BorAmetaller sınıfından, B sembolüyle gösterilen kimyasal bir element. Aslında metal ile metal olmayanların arasındaki sınırdadır. Bor, Fransız kimyacılardan Louis Gay-Lussac ve Louis Jacques Thenard tarafından keşfedildi. Bor ismi borun tuzu olan borakstan türetilmiştir. Bu isim, tuzun beyazlığına atfedilerek Arapça burak kelimesinden değiştirilerek gelmiştir

Özellikleri

Periyodik cetvelin 3 A grubunun ilk ve en hafif üyesidir. Atom numarası 5tir. Atom ağırlığı 10.811dir. Borun erime noktası belirsizdir, fakat en iyi tahmini erime noktası 2200 ± 100°C, kaynama noktası ise 2550 °Cdir. Tabii halde iki tane izotopu vardır. 10B % 18, 8, 11B % 81, 2 oranında bulunur. Her ikisinin çekirdeği spine sahip olduğu için nükleer mağnetik rezonans araştırmalarında kullanılır.

Borun radyoaktif izotopları 8B ve 12B ihtiva ederler. Kristal bor, önemli ölçüde hafifliğe, sertliğe, çizilmeye karşı mukavemete, ısıya karşı kararlılığa sahiptir. Bor kırmızı ötesi infrared ışığının bazı dalga boylarına karşı saydamdır ve oda sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğe sahiptir. Yüksek sıcaklıkta ise iyi bir iletkendir. Kristal bor kimyasal olarak inerttir. Bor, hidroklorik ve hidroflorik asitlerle kaynatıldığında bozulmaz. Sadece çok ince öğütülmüş bor, konsantre derişik nitrat asidi ile yavaşça oksitlenir.

Elde Edilişi

Erime noktası yüksek ve erimiş halde aşındırıcı tabiatı olduğu için, boru çok saf olarak elde etmek zordur. % 95-98 saflıkta bor, borikoksidin magnezyum ile indirgenmesinden amorf şekilsiz halde elde edilir ve safsızlığı baz ve asit ile yıkayarak filitre edilir. Elde edilen bor, oksit ve bor bulunduran bileşikleri ihtiva eder ve küçük kristaller halinde, koyu kahve renklidir. Bor, tungsten yüzeyinde borikoksidin hidrolizi ile de elde edilir.

Bulunuşu

Bor, yer kabuğunda % 0.001 oranında bulunur. Okyanuslarda tuz halinde ve kurumuş deniz yataklarında konsantre halde çok miktarda vardır. Borun sodyum tuzlarının hidrate hali ve boraks yatakları daha ziyade Ortadoğuda bulunur. Türkiyede Bandırma bor minarllerinden pandermit bol miktarda bulunur. Amerika Kaliforniya ve italyanın volkanik bölümünde bulunur. Önemli mineralleri, ortoborat asidi BOH3 boraks Na2B4O7.10H2O Pandermit Ca2B6O11 3H2O ve borasit 2Mg3B8O15.Mg Cl2tir

Kullanılışı

Bor telleri plastik ve metallerle kullanılır. Bunların mukavemetini arttırır. 10B termal veya yavaş elektronları çok iyi absorblar ve nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu ve kılıf olarak kullanılır. Nötron dedektörü olarak kullanıldığı gibi roket yapımında da istifade edilir. Bor bileşikleri yakıtlar gibi yüksek enerji ile birlikte hafif bileşikler hasıl ederler. Bor ve bor bileşikleri, termo elektrik tipindeki elektrik üreticileri ve yüksek sıcaklıkta emniyetle çalışan yarı iletkenler için, infrared kırmızı ötesi ışınlara saydam olan pencereleri yapmak için malzeme olarak kullanılır. Bkz. Boraks, Borik Asit

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …