Bloklaşma Nedir

Bloklaşma Nedir

Devletlerin aralarında politik ve askeri yönden işbirliği yapmak üzere anlaşmalar yapıp gruplar kurmalarına, milletlerarası politik lisanda verilen isim Tarih boyunca devletler arasında bloklar kurulduğu görülmüştür. Yirminci asırdaki en önemli bloklaşmaların ilki, Birinci Dünya Savaşı öncesi meydana gelen itilaf Devletleri arasında sağlanan bloktur. Bu bloka ingiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletler ile bazı küçük devletler dahil olmuştu

Sonradan bunlara Amerika Birleşik Devletleri de katılmıştı. Bu blokun karşısında olan devletlerden Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı imparatorluğu ise, ittifak, yani Merkezi imparatorluklar denilen bloku kurmuşlardı.

Birinci Dünya Harbinden sonra Rusyada komünizm, Almanyada nasyonal sosyalizmin gelişmesi dünya politikasında değişiklikler olmasına sebeb olmuştu. Bunun neticesinde Almanya, italya ve Japonyanın öncülüğünü yaptığı mihver blok doğmuş, bunun karşısında Müttefikler denilen ingiltere, Fransa, Çin, Amerika ve birçok devletlerden kurulu başka bir blok meydana gelmişti.

ikinci Dünya Harbinden sonra bloklaşma Doğu Bloku denilen sosyalist devletlerle, Batı Bloku denilen ve demokrasi ile idare edilen devletler arasında ayrı ayrı olacak şekilde olmuştur. Bunların dışında Üçüncü Dünya Devletlerinin meydana getirdiği bir blok teşekkül etmiştir. Üçüncü Dünya olarak bilinen guruptaki devletlerin aralarındaki bağlar, diğer iki bloka nazaran değişiktir. Bunlar daha ziyade aynı problemlere sahib olmaları ve çeşitli sebeplerden bir blokta bulunmak istemeyişlerinden dolayı, blok görünümündedirler. Aslında bunlar için, ortada yer alan devletler denilebilir.

Mart 1985 ten sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirilen Gorbaçovun ülke içinde, devlet ve toplum yapısında başlattığı glasnost açıklık ve perestroika yeniden yapılanma politikaları, bütün dünyada büyük yankılar uyandırdı. Bu yapılanmanın ve Doğu Blokunda görülen iktisadi krizin ardından, Varşova Paktı ülkeleri arasında çözülme ve demokrasiye geçiş hareketleri başladı. Bu hareketlerin neticesi olarak Doğu Bloku yıkıldı ve Varşova Paktı 1991 yılında resmen dağıldı. Bu durum, dünyada yeni denge arayışlarına yol açtı

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …