Ana Sayfa / Biyoloji / Biyoloji Nedir

Biyoloji Nedir

Biyoloji Nedir

Biyoloji Yunanca Bos Yaşam ve Logos bilim kelimelerinin birleşmesi şeklinde isimlendirilmiş, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, açıklayan omni bir bilim dalıdır biyoloji, 2 büyük alana ayrılır botanik bitki Bilimi zooloji hayvan Bilimi biyoloji kendi içinde alt bölümlere ayrılır biyofizik canlıları incelemede fizik araçlarını kullanan araç ve teknikler bütünüdür. kriyobiyoloji, Sıcaklığın canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenir. entomoloji, böcekleri inceler. Etoloji, doğal ortamdaki hayvanların davranışlarını inceler

Evrimsel biyoloji, evrim teorisini destekleyen kanıtları inceler. ihtiyoloji balık bilimidir. immünoloji, vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı direncini ve bunun temellerini inceler. limnoloji, göller ve bunlar içinde yaşayan canlıları inceler. Deniz biyolojisi, okyanus ve denizlerdeki yaşamı inceler. tıp, tedavi ve iyileştirme sanatı ve bilimidir. Mikrobiyoloji, mikroskobik organizmaları inceler. Nörobiyoloji, hayvanların Sinir sistemini inceler. Ornitoloji, kus bilimidir. paleontoloji , tarih öncesi yaşamı inceler. sosyobiyoloji, sosyal ilişkilerin biyolojik temelini inceler Morfoloji Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır. Anatomi

Canlıyı oluşturan organları,bu organları birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. fizyoloji Organizmadaki organ ve dokulardaki görevlerini, işleyişlerini inceleye bilim dalıdır. embriyoloji Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle döllenmiş yumurtadan (zigot) itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalıdır. sitoloji hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır. histoloji Çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu,hangi organların yapısına katıldığını inceleyen bilim dalıdır. genetik Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler

Ayrıca .gen. in yapısını görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Moleküler biyoloji Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. ekoloji Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalıdır. Taksonomi Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Parazitoloji asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Ontojeni Bir bireyin evrimsel geçmişini inceler

Fil ojeni Bir grup organizmanın (soyun=türün) evrimsel geçmişi inceler. Biyocoğrafya Canlıların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceler. Bakteriyoloji Bakterileri inceler. Viroloji virüsleri inceler. Patoloji hastalıkların belirti ve nedenlerini inceler. Biyometri Biyolojik olayları istatiksel olarak inceler. Mikrobiyoloji Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır. uzay biyolojisi Uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, canlıların uzaya uyum şartlarını araştıran bilim dalıdır. Biyokimya Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır

Ayrıca kontrol et

Kabuklular Nedir

Kabuklular Nedir Eklembacaklılar şübesinin zengin bir sınıfı. 25.000 kadar türü bilinmektedir. Çoğu deniz ve tatlı …