Biyofizik Nedir

Biyofizik Nedir

Biyofizik biyolojik olayların fiziksel temellerini inceleyen ve biyolojik sistemlerin davranışlarını fizik prensipleriyle açıklayan bir bilim dalıdır. Bu nedenle, incelediği konu, biyolojik yapının en küçük bir birimi olan bir molekül olabileceği gibi, bir hücrede, organda ya da vücutta cereyan eden biyolojik olayların tümü ilgi alanına girer. inceleme için kullanılan yaklaşım ise biyolojik olayı oluşturan fiziksel prensiplerin bulunmasıdır. Duyu organları ile, dolaşım, solunum gibi sistemlerin anlaşılmasına biyofizik, alanında yapılan araştırmaların katkısı çoktur

Bu biyofiziksel yaklaşımlar için verilebilecek güzel bir örnek, birçok fizyolojik fonksiyonun temelinde yatan nöron ve kas hücrelerine ait eksitabilete özelliğinin, daha 1950-1960’lı yıllarda önerilen fiziksel ve matematiksel membran modelleri yardımıyla anlaşılabilmiş olmasıdır. 1980’li yıllarda geliştirilen “patch clamp” tekniği bu alandaki çalışmaları “state of the art” durumuna getirmiştir. Membrandaki tek iyon kanalını inceleme olanağı veren bu kayıt tekniği ve analiz yöntemleri, nöron, kalp kası gibi hücrelerin normal çalışma şekillerinin anlaşılmasını sağladığı gibi epilepsiden aritmiye kadar birçok patolojik olayın da aydınlatılmasını sağlamıştır. Bu bakımdan, biyolojik olayların fiziksel temellerini araştırmak, olaya ilişkin mekanizmaların anlaşılması bakımından önemlidir.

Bu temel konuların yanı sıra, tanı ve tedavide geniş kullanım alanı olan iyonize radyasyon ile, son yıllarda oldukça tartışılan elektromagnetik alanın etkileri ve tıptaki uygulamaları da biyofiziğin kapsamına girmektedir

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …