Bir Hücreli Hayvanlar Nedir

Bir Hücreli Hayvanlar Nedir

Vücutları bir hücreden ibaret hayvanlara verilen ad (protozoa). Birhücreliler, hayvanlar âleminin geniş bir bölümünü meydana getirirler. Vücutları bir hücreden ibaret olan bu hayvanlarda Solunum, beslenme boşaltım, duygu, hareket ve üreme gibi bütün hayatsal olaylar, bu tek hücre içinde geçer. Geneli olarak denizlerde, tatlı sularda, öbür canlıların vücutlarında yaşarlar ve mikroskopla görülebilirler.

Vücudu meydana getiren hücre, her canlı hayvan hücresi gibi protoplâzma, zar ve çekirdekten ibarettir, protoplazma içinde kofullar, madensel tuzlar, yağlar bulunur. Protoplazma zarı ile hücre içine oksijen ve erimiş besinler girer ve boşaltım maddeleri dışarı çıkar. Birhücreli hayvanlar, bir hücreden meydana gelmiş olmalarına rağmen, aralarında önemli farklar vardır. Bu farklar da titrek tüyler, kamçılar, yalancı ayaklar v.s. değişik özellikte organcıklar çıkarmaları ile belirtilmiştir. Bu sebeple hücreliler, evrimlerine göre 1 -Kamçılılar, 2 – Kökbacaklılar, 3 – Sporlular, 4 – Haşlamlılar olmak üzere dört sınıfa ayrılırlar.

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …