Billur Nedir

Billur Nedir

Kimyadaki katı haldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyon yığınlarının paketinin kesin geometrik bir yapı göstermesi. Araştırmalar göstermiştir ki, hemen hemen bütün katı maddelerde atomlar tekrarlı bir sıra halinde dizilmiştir ve bundan dolayı billurlar teşkil ederler. Cam ve plastik başlıca istisnalardır. Bu maddelerde billurlaşma görülmez. Fakat bu maddelerde bile küçük bölgelerde parça parça bir tekrarlı sıra bulunur

Billur, maddeler metaller, mücevherler taşları ve tuzlardan toz taneciklerine kadar geniş bir dağılım gösterirler. Bununla beraber her birinin atomları sıralı bir tarzda dizilmiştir. Billur sıranın detaylı tabiatı yani billur yapısı, billuru teşkil eden maddenin özelliği olarak herbirinde farklıdır

Bir billur, yüzeyleri arasındaki açının gösterdiği temel yapıları ile tanınır ve başlıca yedi yapıya ayrılır 1 Triklinik, 2 Monoklinik, 3 Ortorombik, 4 Trigonal comboedral, 5 Hekzagonal, 6 Tetragonal, 7 Kubik. Bu yedi billur yapısı da kendi içinde 32 billur sınıfına bu da yine kendi içinde 230 gruba ayrılmıştır. Bazı maddeler birden fazla billur çeşidi meydana getirir ki, buna o maddenin allotropları denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …