Bıçak Nedir

Bıçak Nedir? Bıçak Ne Demek Kısaca?

Bıçak Nedir? Bıçağın keskin kısmı sayesinde çeşitli şeyleri kesmede veya bir dolguya zarar verme amacıyla kullanılabilen kesici bir alettir. Bıçak kesici uç ve sap olmak üzere iki bölümden oluşur. Ayrıca eski dönemlerden beri silah olarak kullanılır ama 1365 yılından sonra bıçakların belyerine masada yemeklerde kullanılmaya başlamışdır. Pek çok çeşidi bulunur. Savaş aracı olarak da kullanılabilir.

Bıçak Nedir? Bıçak Ne Demek?

Hemen hemen hayatımızın birçok yerinde kullanılan bıçaklar, kullanışlılığı bakımından geniş bir alana sahiptir. Bıçaklar, işlevine ya da kullanıldığı alana göre çeşitlilik gösterir. Örneğin yüzme bıçağı, kemik sıyırma bıçağı, meyve bıçağı gibi. Bıçaklar üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; namlu ve kılıftır.

İlk olarak, namlu bıçakların en temel kısmıdır. Kesme işlevine sahiptir. Namlu genellikle çelikten yapılsa da farklı türlerine rastlamak mümkündür. Namlu ise dokuz bölümden oluşur. Bunlar; ağız, sırt, uç, burun, yanak, taşlama, taşlama eşiği, oluk ve kuyruktur. Ağız bıçak namlusunun keskinleştirilmiş kısmıdır. Bıçaklar tek ya da çift ağızlı olabilir. Ağzın ters yönündeki keskin olmayan kısımdır. Uç, ağız ve sırtın birleştiği en uç noktadır. Burun, bıçağın namlusunun uçtan başlayıp genişlediği kısımdır. Yanak, bıçağın ağzı ve sırtı arasındaki iki geniş olan yüzeydir. Taşlama, iki yanağın birbirine yaklaşarak ağızda kavuştukları yerdir. Taşlama eşiği, taşlamanın sapa yakın olarak sonlandığı yerdir. Kuyruk ise bıçak namlusunun sap içerisinde bulunan kısmıdır.

İkinci olarak sap, bıçağın kullanırken elde tutulabilmesini sağlayan kesici olmayan kısımdır. Bıçak sapları için kabza kelimesi de kullanılır. Sap yapımında birçok malzeme kullanılır. Bunlara kemik, deri, boynuz, çeşitli fosiller, fildişi, değerli taşlar örnek olarak verilebilir. Baş, boyun, ip deliği ve balçak sapın kısımlarıdır. Baş, bıçağın elle tutulduğunda dışta kalan kısımken; boyun avuç içinde kalan kısımdır. İp deliği, sapın baş kısmında olup elden kaymasını önleyen ipin geçirildiği kısımdır. Balçak ise sapı ve elleri korumaya yarayan genellikle metalden yapılan bıçağın ağzına en yakın noktadır.

Son olarak kılıf ise bıçağın kendisinin ve bıçağı taşıyan kimsenin zarar görmesini engelleyen kısımdır. Kın da denilebilir. Deri, ahşap gümüş şeklinde olabilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …