Beyin Krizi

Beyin Krizi

beyin krizi kalp hastalıkları ve kanserden sonra en fazla ölüme sebep veren bir durumdur.dünyada 3ncü sıradaki ölüm sebebidir. beyin krizi orta ve ileri yaşta sakatlığın en önde gelen sebebidir. bütün bunlara rağmen beyin krizi önlenebilir bir durumdur.

beyin krizi nedir
beyin krizi terimi ile anlatmak istediğimiz olay beynin bir bölgesinin kansızlığına veya bir bölgesine kanamaya bağlı olarak gelişen ve çoğunlukla felç şeklinde ortaya çıkan beyin damar hastalığıdır.

tıkanan damar
beyin krizi, beynin ihtiyacı olan kanı alamadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur.beyin ihtiyacı olan kanı kendisine taşıyan damarlar yolu ile sağlar.beyin krizlerinin çoğu bu damarlardan kan akımını engelleyen pıhtı sebebi ile olur.yani damardaki kan akımı pıhtı sebebi ile engellenir ve beynin bir bölgesinin ihtiyacı olan kanı ya hiç alamaz veya yetersiz alır ve sonucunda beyin krizi denen durum ortaya çıkar.

kanayan damar
bazen de daha seyrek olarak beyin krizi zayıflamış damarların yırtılması ve kanın beyin içine veya beyin etrafına geçmesi sonucu da görülebilir.

ilk örneğe kansızlığa bağlı beyin krizi ikincisine ise beyin kanamasına bağlı beyin krizi diyebiliriz.her iki tip beyin krizide konuşmayı, davranışı, hafızayı etkileyebilir, beyinde kalıcı hasara ,vücudun bir tarafında kuvvetsizliğe yani felce, sakatlığa ve ölüme sebep olabilir.

beyin krizini önlemek için neler yapılabilir
beyin krizi belirtilerini öğreniniz ve tanıyınız.

beyin krizi belirtilerinden herhangi biri yalnız başına görülebileceği gibi, birkaç tanesi bir arada görülebilir. bunlar birkaç dakika sürebilecekleri gibi birkaç saatte sürebilirler. siz veya çevrenizde bulunan herhangi bir kimse bu beyin krizi belirtilerini hissediyorsanız acilen doktora müracaat ediniz.belirtiler geçmiş olsa bile bunu ihmal etmeyin. zira bu belirtiler gelecekteki bir beyin krizinin habercisi veya ikazcısı olabilir.

beyin krizi haberci veya ikaz belirtileri

çoğunlukla vücudun bir yarısında, yüz kol veya bacakta aniden ortaya çıkan kuvvetsizlik veya uyuşma, his bozukluğu konuşmada zorluk,söylenenleri anlamada zorluk bir veya her iki gözde aniden ortaya çıkan görme azalması veya görmede bulanıklık, çift görme izah edilemeyen denge bozukluğu

bazen beyin krizlerinin öncesinde küçük beyin krizleri olur. bunlara geçici iskemik atak adı verilir. bunlar birkaç dakika ile birkaç saat sürebilir. bu küçük ve en fazla 24 saat içinde tam düzelen küçük beyin krizleri beyne giden kanın geçici kesilmesi ve kısa sürede tekrar düzelmesine bağlı olarak ortaya çıkarlar. bunlar daha sonra gelişebilecek büyük beyin krizinin önemli ikaz belirtileridir. küçümsenmemeli ve üzerinde önemle durulmamalıdır. büyük depremden önce olan zararsız yer sarsıntılarına benzetilebilir.

beyin krizi geçirmeye sebep olabilecek faktörleri, hastalıkları öğreniniz

bu faktörlere risk faktörleri adı verilir. bu faktörlere karşı gerekli önlemleri alınız. gerekli tedavi ve kontrolleri yaptırınız

değiştirilmesi mümkün olmayan risk faktörleri

yaş insan yaşlandıkça beyin krizine yakalanma ihtimali artar cins beyin krizi erkeklerde kadınlardan daha çok görülür ırk zencilerde beyaz ırka göre daha çok görülür

değiştirilmesi, önlenmesi veya tedavisi mümkün olan risk faktörleri

yüksek kan basıncı tansiyon yüksekliği

beyin krizine en fazla sebep olan risk faktörüdür. ancak aynı zamanda en kolay kontrol altına alınabilen bir durumdur. düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürünüz ve kontrol altında tutunuz

sigara beyin krizine yakalanma riskinizi iki misli arttırır. sigara çiyorsanız hemen bırakınız

kilo
şişmanlık aşırı kilo yüksek kolesterole, tansiyon yüksekliğine ve şeker hastalığına zemin hazırlar veya öncülük eder. bu 3 durumda beyin krizine sebep olabilen faktörlerdir. kilonuzu belirli sınırda tutunuz,diyetinizi ona göre ayarlayın ve yağlı yemeklerden kaçınınız

şeker hastalığıiabet şeker hastalığı damar hastalıklarına sebep olabilir. damarları bozar. buda beyin krizine sebep olabilir. şeker hastalığınız var ise şeker düzeyini kontrol altında tutun ve gerekli tedavinizi zamanında ve düzenli olarak yaptırın.

daha önce beyin krizi veya küçük geçici beyin krizi geçirmiş olma daha önce geçirilmiş krizler başka bir beyin krizine yakalanma ihtimalinizi arttırır. ancak bazı ilaçlar düzenli alındığı takdirde bu ihtimali azaltır.

kalb hastalıkları bazı kalp hastalıkları özellikle düzensiz kalp ritmi olarak tanımlanabilecek atrial fibrilasyon önemli beyin krizi sebebidir. düzensiz kalp ritmi özellikle ileri yaşlarda daha çok önem kazanmaktadır. bazı ilaçlar düzenli alındığında beyin krizine yakalanma ihtimalini azaltırlar.

hareketsiz hayat tarzı
hareketsizlik beyin krizine zemin hazırlayabilen önemli bir faktördür. düzenli eksersiz ve/veya yürüyüş ve spor yapmak çok önemlidir.

unutmayınız
beyin krizi önlenebilir bir durumdur
beyin krizi acil bir durumdur evde veya başka yerde vakit kaybetmeyiniz.zaman çok önemlidir.ne kadar erken müracat ederseniz tedaviden o kadar çok yararlanırsınız
beyin krizinde uygulanacak bir çok tedavi alternatifi vardır.
en etkili tedaviler ilk 3- 6 saatte uygulanır.

beyin krizinde tanı ve tedavi alternatifleri

beyin krizini teşhis etme ve krize yakalanma risklerini ortaya koyan tetkikler

beyin krizinin acil tedavisi açısından beyindeki hasarın derecesinin tesbiti ve tipinin tayini mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.beyin krizinin tıkanmış bir damara mı veya beyin kanamasına mı bağlı olduğunun çok süratli bir şekilde ortaya konması çok önemlidir. çünkü tedavi alternatifleri buna göre değerlendirilecektir.hastanemizde hastanın durumunu ortaya koyacak gerekli tanının çok süratli bir şekilde konmasını sağlayacak tetkiklerin tamamı vardır. böylece tanıya çok kısa süre içinde ulaşmamız mümkündür.

tam bir tanı koymak için aşağıdaki tetkiklerin bir kısmına başvurulur.bir hastada aşağıdaki tetkiklerin hepsini uygulamaya gerek yoktur.

beyin tomografisi
hastanın acil olarak müracaatında ilk uygulanan tetkiktir.kısa sürede beyin krizinin kanamaya veya damar tıkanmasına bağlı olup olmadığı hakkında bilgi verir.düşük dozda şua ile beyin görüntülenir. magnetik rezonansbeyin krizinin olduğu bölge hakkında detaylı bilgi verir beyindeki hasarın derecesinide gösterir.çok hassas bir tetkik olduğundan özellikle küçük damar tıkanmalarında çok iyi bilgi verir. manyetik alan kullanılarak özel bir odada yapılan bir tetkiktir. manyetik rezonans anjiobeyin damarlarını gösteren bir tetkiktir.hastanın damarlarına girilmeden ve ilaç verilmeden yapılan ve beyin damarları hakkında bilgi veren bir yöntemdir. transkraniyal dopler beyindeki kan akımı hakkında bilgi veren gerektiğinde hastaya yatağında uygulanan bir yöntemdir karotis duplex görüntüleme beyne kan taşıyan ana damarları ve dolayısiyle onlardaki tıkanmaları gösteren bir yöntemdir spect bazı özel maddeler kullanılarak beynin kanlanması hakkında bilgi veren bir yöntemdir beyin anjiografisi büyük damarlardan birine bazı özel maddelerin verilmesi ile yapılan ve beyin kan akımı ve beyin damarları hakkında bilgi veren bir yöntemdir. transözofagal ekokardiografiyemek borusu içine bir tüp sokularak direkt olarak kalbi inceleyen bir yöntemdir bunların dışında risk faktörlerini belirlemeye yarayan diğer yöntemler

kan tetkikleri
ekg
eko

beyin krizi tedavisi
beyin krizinde ilaç tedavisi gün geçtikçe gelişmekte ve krizin beyinde yaptığı hasarı en aza indirmeye çalışan bir çok yeni ilaç üzerinde çalışılmakta bir kısmı ise kullanılmaktadır.

beyin krizinde acil tedavi
damar tıkanmasına bağlı beyin krizlerinin büyük kısmında hasar ilk 6 saatte oluşmaktadır. araştırmalar damarda oluşmuş pıhtıyı çözmek ve beyni beyin krizine karşı daha dirençli hale getiren ilaçlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. beyni beyin krizi sırasında hasara karşı koruyan yani bir anlamda hasarı mümkün olan en az seviyede tutmak için uygulanan ikinci gruba beyin koruyucu ajanlar veya önlemler adı verilebilir.

damardaki pıhtıyı eriten ilaçlar
bu grupta tpa denen bir ilaç kullanılmaktadır. beyin krizinin erken devrelerinde beyin damarları içinde oluşmuş pıhtıyı eritebilen bir maddedir. ancak bu kritik dönem olan beyin krizinin başlangıç dönemlerinde verilme ile mümkündür.ilk birkaç saatte verilmesi önemli olup bu şekilde beyinde hasar oluşması önlenebilmekte veya hasar en az seviyede olmaktadır.ancak bu ilacın uygulanmasının önemli şartları vardır.en önemli şart mümkün olduğunca erken müracat etmektir. ilk 3 saat çok önemlidir. gata beyin krizi merkezinde bu ilacı uygulama imkanı vardır. beyin koruyucu ilaçlar veya ajanlar beyni ,beyin krizinde oluşan ve beyinde hasara yol açan olaylardan daha az etkilenir hale getirten ilaçlara beyin koruyucu ilaçlar adı verilir.bu ilaçlarla ilgili olarak çok yoğun araştırmalar yapılmakta ve çok ümit verici sonuçlar elde edilmekte olup halen uygulanabilen ilaçlar mevcuttur.

beyin krizini önleme
yüksek risk taşıyan hastalarda beyin krizini önlemede kullanılan bir çok ilaç vardır.bu ilaçların kullanımı özellikle daha önce küçük beyin krizi yani geçici iskemik atak veya geçici beyin krizi geçirenler ile büyük beyin krizi geçirenlerde daha önem kazanmaktadır.bunlar kanın pıhtılaşmasını azaltan veya önleyen ilaçlar olup kanı sulandırıcı ilaçlar olarak bilinmektedir.aslında kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltan ilaçlar demek daha doğru olur.bunlar 2 gruptur.

antikoagulanlar damardan veya ağızdan verilebilir bunlar kanı daha inceltir ve pıhtıyı önlerler antitrombosit ilaçlar kanda dolaşan ve pıhtı oluşmasında önemli rolleri olan trombosit denen elementlerin birbirine veya damar duvarına yapışmasını önleyerek etki ederler.bunların bir araya gelmesi veya damar duvarında kümeleşmeleri önlenerek damarlaın tıkanması önlenebilir ve böylece beyin krizi geçirme riski azaltılır.beyin krizine karşı önlem alınmış olur..bu grupta bulunan ve en çok kullanılan ilaç aspirindir.bu grupta bir çok yeni ilaç vardır.

cerrahi tedavi
bazı durumlarda beyin krizini önlemek için cerrahi yöntemlerde kullanılabilir.mesele beyne kan taşıyan damarlarındaki daralmalar veya tıkanmalar cerrahi yöntemle kaldırılabilir.ancak bu cerrahi müdahele için gereken bazı kurallar vardır.bunları uzman hekimler değerlendirip karar verir. bunun dışında beyin kanamasına sebep olabilen beyin damarlarındaki baloncuklar ve anormal kan damar yumakları cerrahi yöntemler ile zararsız hale getirilebilir.

hasta bakımı
beyin krizinde tanı ve tedavi yöntemleri yanında bakımda çok önemlidir.hatta tedavinin önemli bir parçasıdır.bütün beyin krizleri acil bir durum olup bu krizi geçirenler bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra diğer normal bölüme alınmalıdırlar.hastanın solunum ,dolaşım ve kalp gibi fonksiyonlarının takibi ,gerekli beslenmesinin sağlanması yanında yatak bakımıda önemlidir.

rehabilitasyon
beyin krizi sonrası ortaya çıkan fonksiyon kayıplarını en aza indirgemek en önemlisi hastayı kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir hayat tarzına kavuşturmak rehabilitasyonun en önemli hedefidir..gereksiz

sakatlıları önler. beyin krizi sonu oluşan sakatlıkları düzeltme hastaları sakatlıklarına rağmen kendi işlerini kendileri yapar duruma getirmek için rehabilitasyon gereklidir.

beyin krizinde her dakika sayılıdır
beyin krizi ne kadar uzun sürede tedaviye alınırsa başka bir deyişle tedavide ne kadar gecikilirse beyindeki hasar o kadar büyük olur

beyin krizinde tedavinin başarısı belirtiler başladıktan sonra süratle kısa süre içinde ilgili uzman hekim tarafından görülmeyle yakın ilişkilidir.

beyin krizinde de aynen kalp krizinde olduğu gibi acil tıbbi bakım uygulanmalıdır.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …