Besin Zinciri Nedir

Besin Zinciri Nedir

Yeryüzünde yaşayan tün Canlılar bir besin zincirinin içerisindedirler. Bu zincirin, en büyük enerji kaynağı Güneştir Yeşil Bitkiler bu enerjiyi bütün canlılar için besin yapımında kullanırlar. Bu sebeple yeşil bitkiler üretici olarak adlandılırlar

Güneş enerjisi, yeşil Bitkilerin veya üreticilerin besin yapabilmesi için şarttır. Tüketiciler, yeşil Bitkileri yiyen geyik, Antilop, koyun, sığır gibi hayvanlardırlar. Diğer tüketiciler ise geyik ve antilobu yiyen aslan, kaplan gibi hayvanlardır.Bu besin zincirinde enerji, Güneşten yeşil bitkilere, yeşil Bitkilerden geyik ve antiloba ve en sonunda aslana aktarır.

Yeşil Bitkiler Geyik Aslan Tüm bu organizmalar sonunda ölürler.Çürükçül bakteriler ve mantarlar, ölü organizmalardan artakalanları parçalayarak ayrıştırırlar.Madensel tuzların toprağa geri dönmesini sağlarlar. Böylece üreticiler ya da yeşil bitkiler, bu besinleri tekrar kullanabilirler. Böylece besin zinciri tamamlanır.

Dünyadaki bütün besin zincirlerini bir dev örümcek ağına benzetebiliriz.Bir çok hayvan, çeşitli besin Maddeleri ile beslenir. Birçok Bitki ve hayvan, çok farklı türlerdeki hayvanlara yem olabilirler.Sonunda, hepsi çürükçül organizmalar için besin maddesi olur.Sonuçta, birbirini içine alan birçok besin zinciri vardır. Birbirini içine alan bu besin zincirleri besin ağı olarak adlandırılırlar. Bu enerji sürekli olarak, yaşayan canlılar arasında yer değiştirecektir.

Enerji Piramidi Enerji piramidi, yükselen besin seviyelerinden basamaklarından meydana gelir. ilk besin basamağını Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten yeşil bitkiler oluşturur.bu enerji piramidinin temel basamağıdır.

Bu basamakta, diğer basamakta diğer canlılardan daha çok Canlı vardır. Çünkü, hemen hemen yaşayan bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak yiyecek için yeşil Bitkilere bağlıdır.

Bir enerji piramidinin, yeşil bitkilerden sonraki besin basamağı otla beslenen inek, tavşan gibi hayvanlardan oluşur.ikinci basamağın bireyleri tavşan,inek birinci basamağın bireylerini bitkileri yerler.Bitkileri yiyenler otçul olarak adlandırılırlar. Dikkat edilirse, otçullar yeşil bitkilerden daha azdır.

Otçullar, yaşamları için gereken organik maddeleri, bitkileri yiyerek sağlarlar. Sonuçta bir otçul, bitkiyi yediği zaman madde ve enerji yeniden şekillenir ve maddenin bir kısmı otçul tarafından enerjiye dönüştürülür.

Enerji piramidinin en üst basamağını etçiller ve hem ot hem et yiyenler oluştururlar. Etçiller yalnız diğer hayvanlarla beslenirler. Aslan etçil hayvana örnektir. insanlar hem et, hem ot yerler. Dikkat edilirse, bu besin basamağını oluşturan bireylerin sayıları, diğer basamaklarda ki bireylerden daha azdır. Sonuçta basamaklar birbiri üzerinde bir küme oluşturduğunda bir piramit şeklini alır.

Enerji piramidinin amacı basamaklar arası kullanılabilir enerji miktarının ileri basamaklara doğru azaldığını göstermektedir.Bitkiler, enerjinin büyük bir kısmını yaşamlarını sürdürebilmek için kullanırlar.Enerjinin bir kısmını da diğer basamaktaki otçullar için kullanılabilir hale getirirler. Hücrelerinde depo ederler. Bitkilerden arta kalan enerjiyi alan otçulların sayısı ise bitkilerden bu sebeple daha azdır.

Otçullar bitkilerle beslenir.Bu enerjinin bir kısmını hayatî faaliyetlerde harcarlar. Arta kalanı ise diğer basamaktaki etçiller için kullanılabilir hale getirerek depo ederler.Bunun anlamı en üst basamaktaki, hem etle hem otla beslenenlerin harcayabileceği enerji miktarının diğer basamaklardan daha az olduğudur.En üst basamaktaki canlı grubunun sayısı da bu sebepten dolayı daha azdır.

Günümüzde, piramidin tabanını oluşturan yeşil bitkiler basamağı, gittikçe daralmaktadır. Bu daralmanın sebebi kuraklık, don ve insanların bilinçsizce ormanları tahrip etmeleri, Hava, Su ve Toprak kirlenmesidir.

Sonuçta bütün canlılar ölürler.Onları topraktaki çürükçül bakteri ve mantarlar ayrıştırırlar.Yapılarındaki madensel maddeler tekrar yeşil bitkiler tarafından

Besin yapımında kullanılır. Madde değişikliği sonucunda enerji, başka bir besin zinciriyle başlayarak yeni enerji piramidini oluşturur.

Zararlı Maddelerin Besin Zinciriyle insanlara Geçmesi Tarımla uğraşanlar, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, parazit Canlıların zararından korumak için ilaçlarlar. Tarım ilaçları sebze ve meyvelerin üzerinde kalır.

Bu sebze ve meyveler iyi yıkanmadan yenilirse, doğrudan yiyen kişi tarafından, sindirim yoluyla alınır. Yağmur ve sulama sularıyla toprağa karışabilir.Bitki kökleri tarafından, su ile birlikte emilir.Böylece Bitkinin hücrelerine kadar gelip yerleşir. Bu sebze ve meyveler insanlar tarafından yenilirse, kimyasal zararlı maddeler o Canlılara geçer.ilaçlı otları yiyen otçullar koyun sığır insanlar tarafından yenilirse dolaylı olarak insanlara ulaşır.insanlarda ve hayvanlarda bazı rahatsızlıklara hatta ölümlere sebep olabilir.

Bilinçsizce ilaçlama yapmak ve bitkilere gereğinden fazla Hormon vermek insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu sebeple DDT gibi bazı ilaçların kullanımı Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.

Enerji Piramidinin Bozulması Bazen besin zincirindeki canlı türlerinden birinin sayısında aşırı derecede artış görülebilir.Hastalık, Hava şartlarındaki değişme kuraklık, don vb. veya kontrolsüz avlanma gibi sebepler enerji piramidini bozmaktadır.Besin bulamamak ve hastalık sebebiyle etoburlar ölmektedir.Bazı bölgelerde az sayıda otobur bulunması sebebiyle bitkiler birbirlerini hızla örterek büyümektedir.

insanların kontrolsüz avlanmaları ile yırtıcı kuş sayısındaki azalmalarda, bitkiler için zararlı olan böcek ve çekirge sayısını artırmaktadır.Bütün bunlar ekolojik denge ve enerji piramidinin bozulmasına sebep olmaktadır

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …