Besim Atalay Hayatı

Besim Atalay Hayatı

Türk dil bilimci, yazar. 1882 de Uşakta doğdu. ilk ve orta tahsilini Uşakta yaptı. Medreseye girdi. istanbula gelerek Şehzade Camiinde, Müderris Çarşambalı Hacı Ahmed Efendinin derslerine devam etti. Darülmuallimine öğretmen okulu girerek mezun oldu. Medrese derslerine devam ederek icazet diploma aldı 1909. icazet aldıktan sonra, Konya Muallim Mektebinde Fenn-i Terbiye hocalığına başladı. Trabzon, Ankara muallim mekteplerinde müdürlük yaptı. istanbul Darüşşefaka Lisesinde Ulum ve Ahlak-ı Diniyye öğretmenliği yaptı. Konya Öğretmen Okulu Müdürlüğüne tayin oldu. Daha sonra

Maraş, içel, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yaptı. Silifkede Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kuranlar arasında bulundu. istiklal Savaşı sırasında Uşaka giderek, milli mücadele için faaliyete başladı. Ankarada toplanan Birinci Büyük Millet Meclisine Kütahya millet vekili olarak girdi. Bu görevi yedi dönem sürdürdü. Milli Eğitim Bakanlığında Kültür Hars Müdürlüğü yaptı. Bu görevdeyken, halk ağzındaki konuşulan kelimeleri derledi. TDK de yönetici olarak çalıştı 1933-1951. Aynı zamanda DTCF ve Polis Enstitüsünde Farisi dersleri verdi. 7 Kasım 1965te Ankarada öldü.

Besim Atalay Arabi ve Farisi biliyordu. Fakat Türk dilinin sadeleşmesi yolunda sürekli çalıştı. Tartışmalara girdi yazılar yazdı. Türk dilinin dilbilgisi, sözlük bilgisi ve filolojik özelliklerini ihtiva eden kitaplar yazdı. Din bilgisi az olduğu halde, dini konularda söz söylemesi ilim çevrelerinde tenkide uğradı.

Eserleri
Türk Dili Kuralları
1931,
Türkçemizde -men-man 1940, 3 Türk Dilinde Ekler ve
Kökler Üzerinde Bir Deneme 1942, 4 Türkçede Kelime Türetme Yolları, 5 Divanü
Lügat-it- Türk Tercüme 1943, 6 Hilafet, Saltanat ve Cumhuriyet Hakkında 1923, 7 Türk Dili
ile ibadet 1961, 8 Kuran Tercümesi Tanrı Kitabı
1962, 9 Tarikat Bektaşilik ve Edebiyatı
1921, 10 Baş Belaları
Üç perdelik oyun

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …