Belde Nedir

Belde Nedir

Belde Ne Demektir? Belde Nedir Kısaca? Belde Hakkında? Belde Ne Demek? Belde Nedir? Belde Hakkında Kısaca?

Belde Ne Demek, Belde, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapılanmasında yönetsel açıdan köy ile ilçe arasında, bucaktan aşağı ya da eşiti bir konumda yer alan yerel yönetim birimine verilen ad.Mülki idare bölünüşü içinde görev alan kentsel yerleşmelere il merkezi, ilçe merkezi unvanları verilmektedir. Mülki idare bölünüşü içinde il merkezi, ilçe merkezi görevi alamamış belediye örgütlü yerleşmelere yerel yönetimle ilgili bir yönetsel statü kazandırılarak belde unvanı verilmiştir.

Siyasi partilerin ülke düzeyinde teşkilatlanmaları, seçime katılacakları il ve ilçe merkezlerinde “il teşkilatı”, “ilçe teşkilatı” şeklinde olurken; il merkezi, ilçe merkezi durumunda olmayan, belediyesi bulunduğu için belediye başkanlığı seçimleri yapılan yerleşmelerde ise “belde teşkilatı”adıyla olmaktadır. Aslında belde, şehir anlamında Arapça bir sözcük olup, genelde tüm belediye örgütlü yerleşmeleri (il merkezlerini, ilçe merkezlerini ve belde denilen yerleşmeleri) kapsamaktadır. Gerçek anlamıyla uyuşmasa da Türkiye’nin yönetsel sistemi içerisinde yerel yönetimle ilgili bir terim olarak yer almaktadır.

Beldeler jandarma gücü dışında olmaksızın yargı ve yürütme birimlerinin olmadığı ama sadece belediye teşkilatının olduğu yerleşim birimleridir. Beldelerde ve bucaklarda bir mülki idare amiri bulunmamaktadır.

Günümüzde mülki ve mahalli idare açısından bucak merkezi ve kasaba belediyesi olarak ikiye ayrılan beldelerin günümüzdeki toplam sayısı 394’tür.

Belde, Türkiye Cumhuriyetinin idari yapılanmasında yönetsel açıdan köy ile ilçe arasında bucaktan aşağı ya da eşiti bir konumda yer alan yerel yönetim birimine verilen genel bir isimdir. Eskiden kasaba denilen yerleşim birimlerine günümüzde belde de denilmektedir.

Belde aynı zamanda ilk Kademe Belediyelerinin kurulu olduğu yerleşim birimlerinin var olduğu anlamında da kullanılmaktadır Beldeler, mülki ve mahalli idare açısından ikiye ayrılırlar Bucak merkezi olan belediyeler district center municipalities 335 adet, Kasaba belediyesi subdistrict municipalities 1919 adet.

Beldeler de devlet erki kolluk jandarma gücü dışında olmaksızın yargı ve yürütme birimlerinin olmadığı ama sadece belediye teşkilatının olduğu yerleşim birimleridir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …