Behçet Kemal Çağlar Hayatı

Behçet Kemal Çağlar Hayatı

Son devir şair ve yazarı. 1908 de Erzincanda doğdu. Bolu imaret Mektebinden başka, Konyadaki Numune Mektebi, Kayseri Sultanisi ile izmir Lisesinde okudu. Kayseri Sultanisi son sınıfından imtihanla Zonguldak Yüksek Maden Mühendisliği Okuluna girdi 1925. Burada dört yıl okuduktan sonra, staj için Belçikaya gitti

Sonra Fransaya gönderildi. 1930 senesinde Sanayi Vekaleti Maadin Dairesi Merkez Mühendisi olarak vazifeye başladı. Halk edebiyatı ve gazetecilik incelemeleri yapmak için Londraya gönderildi. 1935 senesinde yurda döndü. Halkevleri müfettişliğinde görev aldı. 1940 senesinde Yücel Dergisinde çıkan bazı yazıları ve radyodaki konuşmaları yüzünden müfettişlikten ve radyo evinden ayrıldı

1943-1949 seneleri arasında Erzincan mebusu oldu. Daha sonra istanbula yerleşerek Vatan Gazetesinde makaleler yazdı. Şadırvan ismiyle haftalık bir dergi çıkardı. 1961 de kurucu meclis üyeliğine seçildi. TRT yönetim kurulu üyesi oldu. Sonra başkanlığa getirildi. En son Robert Kolejinde öğretmenlik yaptı. 24 Ekim 1969 da öldü

Beş hececilere özenerek şiir yazmaya başladı. Hayatı boyunca çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan şiirlerinde hecenin 7+7=14, 5+6=11, 4+4+3=11 kalıplarını kullanmıştır.

Eserleri
Şiirleri
Erciyastan Kopan Çığ, Burda Bir Kalp Çarpıyor, Benden içeri, Battal Gazi Destanı, Malazgirt Zaferinden istanbul Fethine, Oyun, Çoban, Attila. Ayrıca Hür Mavilikte nesir eserleri arasında yer alır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …