Bayezid Meydanı

Bayezid Meydanı

istanbulda, Bayezid Camii yanındaki meşhur meydan. Sultan ikinci Bayezid tarafından yaptırılan camiden dolayı bu meydana Bayezid Meydanı, denilmiştir. Eski ve yeni binaları ile istanbul Üniversitesi, Bayezid medreseleri, yangın kulesi, Kapalı Çarşı gibi istanbulun başlıca kültür müesseseleriyle birçok sanat eserleri meydanın civarında bulunur. Bayezid Meydanı birkaç defa restore edilmiş, bazı düzeltmeler yapılarak bugünkü duruma getirilmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …