Ana Sayfa / Tarih / Bayezid Camii

Bayezid Camii

Bayezid Camii

Beyazıt semtinde Beyazıt Meydanına dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. inşasına 1500de başlanmış ve 1505de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Mimar Hayrettin Mimar Kemaleddinin ve Yakupşah bin Sultanşah isimli mimarlardan biri tarafından yapıldığı sanılmaktadır ama kesin bilgiye ulaşılamamıştır

Külliye bir cami aşhane-imarethane sübyan mektebi tabhaneler medrese Hamam ve kervansaraydan oluşur Kendisinden daha önce yapılmış bulunan Fatih Külliyesinden farklı olarak simetrik yapılar şeklinde değil dağınık bir şekilde inşa edilmiştir.

Külliyenin merkezi Bayezid Camiidir. 16.78 m çapındaki ana kubbesi dört ayak üstüne oturtulmuştur. camii yerine külliyeye dahil bulunan tabhaneye bitişik minareleri bu caminin ayırt edici özelliklerindendir. Bu nedenle iki minare arasındaki mesafe 79 metredir. Cami içerisindeki taş ve ahşap işçiliği ile vitraylar dikkat çekici güzelliktedir. Avlu döşemesi ve şadırvanın sütunları Bizanstan kalma malzemenin yeniden işlenmesiyle elde edilmiştir. Özellikle şadırvan sütunlarında Bizans izleri görülebilmektedir

Külliyenin imarethane ve kervansarayının bugüne ulaşan kısmı Beyazıt devlet Kütüphanesi tarafından kullanılmaktadır ve caminin solunda yer alır. Medrese ise caminin sağında ve oldukça uzağında yapılmıştır. Günümüzde Türk Vakıf Hat Sanatları müzesi olarak kullanılmaktadır. Külliyenin Hamamı medreseden de uzakta ordu Caddesi üzerinde edebiyat Fakültesinin yanındadır. Caminin kıble tarafındaki boşluktaysa türbeler bulunmaktadır. Sultan II. Bayezidin kızı Selçuk Hatunun ve tanzimat Fermanının mimarı Mustafa Reşid Paşanın türbeleri buradadır

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …