Banknot Nedir

Banknot Nedir

Geniş anlamıyla kağıt para. Kağıt para genel olarak karşılığı olan ve olmayan olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Uygulamada, karşılığı bulunan kağıt para için banknot, karşılığı bulunmayan paralar için sadece kağıt, – para deyimi kullanılmaktadır

Banknot 17. yüzyıldan başlamak üzere bilhassa tarihte Birinci Dünya Savaşına kadar geniş bir tatbik sahası bulmuştur. Emtia mal, arazi gibi servet unsurlarının karşılık olarak kullanıldığı görülmüşse de, altın ve gümüş gibi kıymetli madenler, en ziyade kullanım sahası bulan karşılıklar olmuştur. Banknotlar bankalar tarafından ihrac edilebildiği gibi devlet tarafından da çıkartıldığı görülmüştür

Banknotlar, yüzde yüz bir karşılık gösterilerek ihraç edilirse, bu kağıttan paraya temsili kağıttan para adı verilmektedir altın ve gümüş sertifikaları. Kısmi bir karşılığı olan kağıttan paraya ise itimada dayanan kağıttan para veya banknot denilmektedir

Banknot ihracında ve elden ele dolaşımında en önemli faktörler, devir kabiliyeti hiç itirazsız elden ele geçmesi ve karşılığa itimat esasıdır. Karşılığı düşürerek banknot miktarının artırılması, iktisadi dengeyi bozmuş, sonunda da tam karşılıksız kağıt para sistemine geçilmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …